Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjon saatis täna teisele lugemisele eelnõu, millega seksuaalse iseloomuga kehaline ahistamine sätestatakse karistusseadustikus väärteona.

„Õiguskomisjoni ettepanekul on seksuaalne ahistamine karistusseadustikus edaspidi väärteona karistatav, et kaitsta ohvreid, kujundada ühiskonna suhtumist ja tõsta teadlikkust ahistamise suhtes. Oleme eelnõu koostamisel arvesse võtnud Istanbuli konventsiooni, mis on oluline tähis naistevastase vägivalla ennetamiseks ja likvideerimiseks,“ ütles õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid.

Eelnõu näeb ette, et teise inimese tahte vastast ja tema inimväärikust alandavat kehalist seksuaalse iseloomuga tahtlikku tegevust karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga. Kui selle teo on toime pannud juriidiline isik, siis karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.

Õiguskomisjoni liikme Liisa Oviiri hinnangul on vaja seksuaalne ahistamine sätestada karistusseadustikus, arvestades probleemi ulatust ja seksuaalse ahistamise tagajärgi ohvrile. „Uuringud näitavad, et seksuaalne ahistamine endiselt liialt levinud probleem. Samas adekvaatne võimalus õiguslikuks reageeringuks seni puudus. Ja loomulikult on oluline ka selge ühiskondliku hinnangu andmine,” ütles Oviir.

Eelnõu on seotud naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni ehk Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise ettevalmistamisega. Põhimuudatustega kriminaliseeritakse tahtevastane abielu, naise suguelundite sandistav moonutamine, ahistav jälitamine ja inimkaubanduse ohvrilt seksi ostmine. Samuti laiendatakse alaealiste vastu toimepandud kuritegude ringi, mille puhul aegumistähtaeg peatub kuni ohvri täisealiseks saamiseni.

Õiguskomisjon otsustas saata valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (385 SE) Riigikogu täiskokku teisele lugemisele 6. juunil. Kui teine lugemine lõpetatakse, siis eelnõu vastuvõtmine toimub 14. juunil.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected] 
Päringud: [email protected] 

Tagasiside