Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu


Kehtiv kollektiivlepingu seadus lähtub põhimõttest, mille kohaselt sõlmitakse kollektiivleping küll tähtajaliselt ent tähtaja möödumisel säilib lepingupooltel kohustus lõppenud kollektiivlepingut edasi täita. Lõppenud kollektiivlepingu edasitäitmise kohustus kestab kuni uue kollektiivlepingu sõlmimiseni. Kui uut lepingut sõlmida ei õnnestu, toob selline lahendus kaasa vana lepingu edasi kehtimise määramata ajaks. Selline olukord on vastuolus põhiseadusega, millele on juhtinud tähelepanu ka õiguskantsler oma märgukirjas.

 

Eelnõu eesmärgiks on viia kollektiivlepingu seaduse regulatsioon kooskõlla põhiseadusega ja sätestada protseduurireeglid, mille järgimisel on tähtaja möödumise tõttu kehtivuse kaotanud kollektiivlepingu pooltel võimalik kollektiivleping üles öelda ja selle edasikehtivus lõpetada.

Eelnõu numbriks on (153 SE).

Tagasiside