Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

7. töönädalal (07.11- 13.11.11) arutab õiguskomisjon eelnõusid (116 SE) ja (123 SE). Esimese sisuks on Päästeameti kohalike asutuste ümberkorraldamine ja Päästeametiga ühendamine, Häirekeskuse moodustamine ning tulenevalt prefektuuride ümberkorraldamisest nende muutmine alates 2012. aasta 1. jaanuarist Politsei- ja Piirivalveameti piirkondlikeks struktuuriüksusteks. Teise eelnõu eesmärgiks on lükata edasi Riigikogus 17. veebruaril 2011. aastal vastuvõetud Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse jõustumine.

Samuti kujundab õiguskomisjon  arvamuse Eesti seisukohtade Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa pangakonto arestimise määrus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, eelnõu suhtes.
Tagasiside