Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esmaspäeval (27. 01) valmistab õiguskomisjon teiseks lugemiseks ette Vabariigi Valitsuse algatatud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu (462 SE). Eelnõu 462 SE esimene lugemine toimus 15.10.2013. Eelnõu vastutav riigikogu liige on Siim Kabrits ([email protected], 6316631) ja vastutav ametnik Linnar Liivamägi ([email protected], 631 6457). Lisaks sellele valmistab komisjon esmaspäeval esimeseks lugemiseks ette Vabariigi Valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku, karistusregistri seaduse, kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse, riigilõivuseaduse, riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE). Nimetatud eelnõu vastutav riigikogu liige määratakse esimese lugemise käigus, vastutav ametnik on Raini Laide ([email protected], 631 6450). Peale selle kujundab komisjon arvamuse õiguskantsleri ettepanku nr 25 „Riigilõivuseaduse ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja halduskohtumenetluse seadustiku koostoime normide Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks“ osas ja annab arvamuse sotsiaalhoolekande seaduse § 22 lõigete 1-2 ja § 222 lõigete 1-2 ning perekonnaseaduse § 183 lõike 3 põhiseaduspärasuse kohta. 

Teisipäeval (28.01)  valmistab komisjon teiseks lugemiseks ette Vabariigi Valitsuse algatatud õigusaktide revisjoniga seoses seaduste muutmise ja kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (519 SE). Nimetatud eelnõu esimene lugemine toimus 18.12.2013. Eelnõu 519 SE vastutav riigikogu liige on Kalle Jents ([email protected], 6316305) ja vastutav ametnik Raini Laide ([email protected], 631 6450).  Lisaks sellele kujundab õiguskomisjon teisipäeval arvamuse töölepingu seaduse (TLS) § 107 lg 2 põhiseaduslikkuse kohta.

 

Tagasiside