Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esmaspäeval (13.05) valmistab õiguskomisjon esimeseks lugemiseks ette Vabariigi Valitsuse algatatud korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (424 SE) ning teiseks lugemiseks Vabariigi Valitsuse algatatud võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE). Eelnõu 347 SE esimese lugemise stenogrammiga on võimalik tutvuda aadressil http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&date=1359547200#pk12050). Eelnõu 424 SE vastutav riigikogu liige määratakse esimese lugemise käigus, eelnõu 347 SE vastutav riigikogu liige on Valdo Randpere (Valdo.Randpere@riigikogu.ee, tel 631 6474). Esmaspäeval menetletavate eelnõude vastutav ametnik on Linnar Liivamägi (Linnar.Liivamagi@riigikogu.ee, 631 6457). 

Teisipäeval (14.05) valmistab komisjon teiseks lugemiseks ette Vabariigi Valitsuse algatatud väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (375 SE). Nimetatud eelnõu esimene lugemine toimus 27.02.13 ning esimese lugemise arutelu käiguga saab tutvuda stenogrammi vahendusel aadressil: https://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&date=1361966395#pk1246. Eelnõu 375 SE vastutav riigikogu liige on Kalle Laanet Kalle.Laanet@riigikogu.ee, 631 6630) ja eelnõu vastutav ametnik on Raini Laide (Raini.Laide@riigikogu.ee, 631 6450). 

Lisaks kujundab õiguskomisjon teisipäeval arvamuse täitemenetluse seadustiku § 179 lõikest 2 koosmõjus §-dega 183 ja 261 tuleneva kohtutäituri õiguse määrata lapsega suhtlemise asjas täitmist takistavale vanemale sunniraha põhiseaduslikkuse kohta.

Hinnang antakse ka dokumendile “Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem ning registreeritud reisijate programm eelnõude (nn e-piiride pakett) kohta COM(2013) 95; COM(2013) 96; COM(2013) 97.”

 

 

 

Tagasiside