Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esmaspäeval (12.11) kujundab õiguskomisjon koos põhiseaduskomisjoniga arvamuse GRECO (Group of States against Corruption) hindamisraporti kohta, mis käsitleb GRECO hinnanguid ja soovitusi muu hulgas parlamendile. 

Samuti toimub Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni, põhiseaduskomisjoni ning õiguskomisjoni ühine Europoli 2011 aasta aruande kuulamine

Õiguskomisjoni istungil menetletakse kahte eelnõud:

Esimeseks lugemiseks valmistatakse ette Vabariigi Valitsuse algatatud täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE) ja teiseks lugemiseks Vabariigi Valitsuse algatatud vangistusseaduse, kriminaalhooldusseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (264 SE

Eelnõu (309 SE) vastutav riigikogu liige määratakse esimese lugemise ettevalmistamise käigus ning vastutav ametnik on Linnar Liivamägi ([email protected], 631 6457). Eelnõu (264 SE) vastutav riigikogu liige on Andres Anvelt ([email protected], tel 631 6636); vastutav ametnik Carina Rikart ([email protected], 631 6455) 

Teisipäeval (13.11) valmistab õiguskomisjon esimeseks lugemiseks ette Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (271 SE) ning teiseks lugemiseks Vabariigi Valitsuse algatatud advokatuuriseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (273 SE). 

Eelnõu (271 SE) vastutav riigikogu liige määratakse esimese lugemise käigus ning vastutav ametnik on Raini Laide ([email protected], 631 6450).

Eelnõu (273 SE) vastutav riigikogu liige on Kalle Jents ([email protected], 6316305 ) ja vastutav ametnik Linnar Liivamägi ([email protected], 631 6457). 

Lisaks annab õiguskomisjon riigikohtule arvamuse küsimuses, kas põhiseaduse § 24 lg-ga 2 on kooskõlas:

1) KrMS § 366 osas, milles see säte ei näe teistmisalusena ette kohtulahendi tegemist sellise isiku suhtes, keda ei ole seaduses sätestatud korras menetlusosalisena kriminaalmenetlusse kaasatud (ehk teisisõnu osas, milles § 366 ei näe teistmisalusena ette asjaolu, et kohtulahendiga on otsustatud kriminaalmenetlusse nõuetekohaselt kaasamata isiku subjektiivsete õiguste üle), ja

2) KrMS § 367 lg 1 osas, milles see säte ei anna nõuetekohaselt kriminaalmenetlusse kaasamata jäetud isiku advokaadist esindajale või kaitsjale teistmisavalduse esitamise õigust.

Neljapäeval (15.11) valmistab õiguskomisjon teiseks lugemiseks ette Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon, Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (307 SE) ja

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon, Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud abieluvararegistri seaduse, notari tasu seaduse ja perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (308 SE)

Eelnõude vastutav riigikogu liige on Siim Kabrits ([email protected], 6316631 ) ja vastutav ametnik on Linnar Liivamägi ([email protected], 631 6457)

Tagasiside