Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esmaspäeval (12.03) jätkab õiguskomisjon karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (140 SE) ettevalmistamist teiseks lugemiseks.

Eelnõu menetluse juurde on kutsutud justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Tanel Kalmet, Viru Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Margus Kurm, siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja Priit Heinsoo, sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna nõunik Kristiina Luht, välisministeeriumi juriidilise osakonna inimõiguste büroo jurist Merje Jõgi, Põhja Politseiprefektuuri eriasjade uurija Ardo Ranne, MTÜ Eluliin esindaja Eda Mölder, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua, Eesti Naiste Varjupaikade Liidu esindaja Eha Reitelmann, Naisjuristide Ühenduse esindajad Jana Kitter ja Krista Paal. Arutlusele tulevad muuhulgas istungil osalevate MTÜ-de arvamuskirjad.

Teisipäeval (13.03) on õiguskomisjoni menetluses kaks eelnõud: esimeseks lugemiseks valmistatakse ette töölepinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE) ning teiseks lugemiseks politsei ja piirivalve seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (158 SE).

Eelnõu (180 SE) eesmärgiks on säilitada hetkel kehtiv olukord töötuskindlustuses kindlustatute ringi osas ning tagada Töötukassa jätkusuutlikus, st vahendite olemasolu tööandja algatusel töö- või teenistussuhte lõpetamise korral töötuskindlustushüvitise maksmiseks. Eelnõu menetluse juurde on kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur, ministri nõunik Anni Tooma, sotsiaalkindlustuse osakonna juhataja Merle Malvet ja sama osakonna peaspetsialist Marina Jefrosinina, Tööandjate Keskliidu juhataja Tarmo Kriis ja Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Harri Taliga

Eelnõu (158 SE) eesmärgiks on reguleerida vabatahtlike merepäästjate tegevuse õiguslikke aluseid, et kaasata nad politsei tegevusse otsingu- ja päästetöö tegemisel sise- ja territoriaalmeres, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning muus piiriveekogus ohuolukorda sattunud või kaduma jäänud inimese, laeva, lennuki või muu sõiduki otsingul ja päästmisel. Eelnõu menetlusest võtavad osa siseministeeriumi esindajad, MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste esindaja Ene Kalmus ning Vabatahtlik Merepäästeühing MTÜ Viimsi esindaja Jako Vernik, Eesti Priitahtliku Päästeliidu esindajatena osalevad Rait Killandi ja Toomas Roolaid.

Tagasiside