Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu


87 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud lennundusseaduse muutmise seadus (41 SE). Seadusmuudatustega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lennujaamatasude kohta. Direktiivi eesmärk on kehtestada Euroopa Liidus lennujaamatasusid reguleeriv üldine raamistik. Selle põhimõtteid tuleb kohaldada iga Euroopa Liidu lennujaama suhtes, mis on avatud äriliseks lennuliikluseks ning mille aastane vedude maht on üle 5 miljoni reisija, samuti iga liikmesriigi suurima reisijate arvuga lennujaama suhtes. Eestis ei ole sellist lennujaama, mida aastas läbiks üle 5 miljoni reisija. Eesti suurima reisijate arvuga lennujaam on AS Tallinna Lennujaam. Kuivõrd iga liikmesriigi suurima reisijate arvuga lennujaam on vastava liikmesriigi olulise piiriületuskohana eesõigustatud seisus, siis on vajalik teatud põhimõtete kindlaksmääramine lennujaama haldaja ja lennujaama kasutajate vahelistes suhetes, et tagada lennujaamatasude läbipaistvus ja välistada lennujaama kasutajate diskrimineerimine.

Majanduskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud Rahvusvahelise telekommunikatsiooni Liidu (ITU) põhikirja ja konventsiooni 2010. aasta muutmise aktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (60 SE) esimene lugemine. ITU põhikirja ja konventsiooni muutmise aktide ratifitseerimise eesmärk on jõustada Eesti Vabariigi ITU põhikirja ja konventsiooni muudatused, mis kirjutati alla 2010. aasta 22. oktoobril. Muudatused puudutavad ITU rahalisi vahendeid ning liikmemaksu. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 

Tagasiside