Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu


19.09.2012 - Riigikogu toetas 56 poolthäälega õiguskantsleri ettepanekut nr 19, mis käsitleb toote nõuetele vastavuse seaduse vastavusse viimist põhiseadusega. Õiguskantsler leidis, et toote nõuetele vastavuse seadus loob võimaluse näha õigusaktides ette kohustuslikke viiteid standarditele, mille tagajärjel omandab eraõigusliku organisatsiooni poolt vastu võetud ja autoriõiguslike piirangute alla käiv standard sisuliselt seaduse jõu. Õiguskantsleri arvates piirab standardis käsitletud tehniliste lahenduste siduvaks tegemine tehnika ja teaduse arengut – inimestelt võetakse võimalus luua tooteid ja teenuseid tehnika kõige uuema ja ohutuma arengutaseme järgi. Õiguskantsleri hinnangul on õigushüvede kaitse sama efektiivselt saavutatav ka standarditele soovitusliku viitamisega. Sellega seoses tegi õiguskantsler Riigikogule ettepaneku viia toote nõuetele vastavuse seadus vastavas osas kooskõlla põhiseadusega. Riigikogu majanduskomisjonile tehti ettepanek algatada eelnõu toote nõuetele vastavuse seaduse § 42 lg 4 lausete 1 ja 2 põhiseadusega vastavusse viimise kohta.

Majanduskomisjon arutas ettepanekut oma 17.septembri istungil, kus otsustati toetada õiguskantsleri ettepanekut.

 

Täiskogu stenogrammi leiad siit

 


Tagasiside