Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu


Riigikogu keskkonnakomisjon, majanduskomisjon ja väliskomisjon võtsid oma tänasel ühisistungil vastu otsuse, milles nad leidsid, et esitatud teave ei võimalda välistada Nord Streami gaasitrassi olulist negatiivset keskkonnamõju.

„Ettevaatuspõhimõttele tuginedes ei saa senise keskkonnamõju hindamise aruande põhjal gaasitrassi rajamisega nõustuda, sest puudulikult on arvestatud Läänemere ökosüsteemi unikaalsust, ajaloolist reostuskoormust ning nendest asjaoludest tingitud ohte keskkonnale ja inimese tervisele,“ seisab kirjas komisjoni otsuses.

Komisjonid otsustasid toetada Riigikogu liikmete algatust samasisulise avalduse eelnõu esitamiseks Riigikogule ja avada see hiljemalt kolmapäeval allkirjade andmiseks Riigikogu liikmetele.

Riigikogu keskkonnakomisjoni, majanduskomisjoni ja väliskomisjoni otsuse terviktekst on lisatud allpool.

Riigikogu pressitalitus

***
Ühisistungi otsus

Riigikogu keskkonnakomisjon, majanduskomisjon ja väliskomisjon lähtudes 15.10.2009 ühisistungil esitatud seisukohtadest leiavad, et esitatud teabe põhjal ei ole võimalik välistada Nord Streami gaasitrassi olulist negatiivset keskkonnamõju. Ettevaatuspõhimõttele tuginedes ei saa senise keskkonnamõju hindamise aruande põhjal gaasitrassi rajamisega nõustuda, sest puudulikult on arvestatud Läänemere ökosüsteemi unikaalsust, ajaloolist reostuskoormust ning nendest asjaoludest tingitud ohte keskkonnale ja inimese tervisele. Võimalike riskide hindamisel on kasutatud üldistusi, mis Läänemere eripäradega ei arvesta. Näiteks on veemasside liikumist kirjeldatud avaookeani jaoks väljatöötatud mudelitega, mis ei vasta Läänemerele.

Arvestades kavandatava gaasitrassi mastaapsust ja suurt mõju keskkonnale on väga oluline kõikehõlmav infovahetus piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni (Espoo konventsiooni) käsitlemine sidusa tervikuna lähtudes eelkõige aspektide koosmõjust ja pikaajalistest ning kumulatiivsetest mõjudest.

Nendest asjaoludest lähtuvalt komisjonid otsustavad:

1) tunnustada Eesti ametkondade, teadusasutuste ja ekspertide tööd keskkonnamõju hindamise aruande materjalide analüüsimisel ning projektiga seotud ohuhinnangute kirjeldamisel;

2) toetada Keskkonnaministeeriumi seisukohti Nord Streami keskkonnamõju hindamise aruande kohta (
http://www.envir.ee/1097560);
 
3) nõuda senisest oluliselt läbipaistvamat rahvusvahelist asjaajamist ja avalikkuse ning teadlaskonna tõhusamat kaasamist keskkonnamõju hindamise aruande arutelusse ning gaasitrassi ehitamisega seotud riskidest ja kaasnevatest ohtudest ausat teavitamist. Paljusid riike oluliselt mõjutavate probleemide lahendamist ei tohi taandada bilateraalsete konsultatsioonide ja otsuste tasemele;

4) kutsuda Riigikogu liikmeid algatama Nord Stream’i gaasitrassi paigaldamisega seonduva Riigikogu avalduse eelnõu.

Ülo Mattheus, 631 6352
[email protected]

20.10.2009
 

Tagasiside