Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Taastuvenergiaallikate Foorum EUFORES (European Forum for Renewable Energy Sources) koostöös majanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoniga korraldas 13. mail parlamentaarse seminari teemal "Milliseid võimalusi pakuvad taastuvad energiaallikad Eestile?".

Seminarilt tehtud veebiülekande salvestis ning ettekannete slaidid on kättesaadavad siit.

KAVA

Sissejuhatus ja ekspertide voor
Juhataja: Jan Geiss, peasekretär, EUFORES

EUFORES (European Forum for Renewable Energy Sources, Euroopa Taastuvenergiaallikate Foorum) on erakondadeülene Euroopa Parlamendi ja ELi liikmesriikide parlamentide liikmete võrgustik. Selle peamine eesmärk on edendada taastuvenergiat ja energiatõhusust ning toetada parlamendiliikmete, ekspertide, asjassepuutuvate otsustajate ja sidusrühmade vahelist arvamustevahetust.

• EUFORES-i tutvustus
Fiona Hall, EUFORES-i asepresident, Euroopa Parlamendi liige

• Tervitus/Avakõne
Margus Hanson, väliskomisjoni liige ja Riigikogu säästva energia toetusrühma esimees

• “Taastuvenergia poliitikate rakendamise edusammud Eestis”
Rainer Vakra, Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees

• “Olemasolevad ja kavandatavad taastuvenergia poliitikad Eestis”
Ando Leppiman, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika-ala asekantsler

• “Võimalused, mida taastuvenergiaallikad Eestile pakuvad”
Jörgen Talkop, kliima- ja kiirgusosakonna juhataja, keskkonnaministeerium

• “Millist kasu saavad Eestile tuua taastuvad energiaallikad?”
Adina Georgescu, taastuvate energiaallikate ning süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise (CCS) poliitika üksus, Euroopa Komisjon

• “Eesti ja EL – kestliku energeetika poole”
Indrek Tarand, Euroopa Parlamendi liige

• “Mida on Eestil vaja, et suurendada energiajulgeolekut?”
Rene Tammist, Eesti Taastuvenergia Koja juhataja
 

Vaheaeg

Paneeldiskussioon “Milline näeb välja Eesti taastuvenergia tulevik?”
Juhataja: Margus Hanson, väliskomisjoni liige ja Riigikogu säästva energia toetusrühma esimees

• Esitlus: “Taastuvenergiaallikad Eestis – kvantitatiivne hinnang ja poliitika tulemused enne ja pärast 2020. aastat”
Robert Brückmann, poliitika-alase konsultatsiooni juht, eclareon, “Keep on Track!” projekti partner

• Tõnis Kõiv, Riigikogu keskkonnakomisjoni liige

• Rene Tammist, Eesti Taastuvenergia Koja juhataja

• Peep Siitam, Eesti Arengufondi energia- ja rohemajanduse suuna juht

• Siiri Liiva, Eesti Rohelise Liikumise tegevjuht

Avatud arutelu:
Arvamuste vahetus ja arutelu osavõtjate vahel

Tagasiside