Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu


Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 24. oktoobril algatatud riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (113 SE), millega võetakse üle EL vastav direktiiv. Enne direktiivi ülevõtmist ei olnud hankijad kaitse- ja julgeolekuvaldkonna hangete korraldamisel kohustatud järgima seaduses sätestatud korda. Direktiivi ülevõtmisel aga kehtestatakse hankijatele ühtsed reeglid hangeteks, mille puhul ei ole võimalik antud seaduse tavakorda kohaldada. Sellest tulenevalt on direktiivis välja töötatud meetmed, mida kaitse- ja julgeolekuvaldkonna riigihangete puhul hankijad saavad täiendavalt kasutada (salastatud teabe kaitse ja tarnekindluse nõuded). Neid nõudeid kohaldades on võimalik ka riigi julgeolekuga seotud riigihankeid teha avatumalt kui seni ja seega saab suurem hulk pakkujaid võimaluse neis hankemenetlustes osaleda.

Valitsuse 24. oktoobril algatatud ühistranspordiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (115 SE) eesmärgiks on sätestada muudatused, mis tulenevad EL vastavast määrusest ühiseeskirjade kehtestamisest autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta, ja EL vastavast määrusest rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta, mida rakendatakse alates 4. detsembrist 2011. Riigilõivuseaduses tehtavad muudatused tulenevad ühistranspordiseaduses tehtavatest muudatustest.

Mõlemale eelnõule määrati juhtivkomisjoniks majanduskomisjon.

Raimo Saadi
Majanduskomisjoni konsultant
631 6431

 

Tagasiside