Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu


Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 2. mail algatatud meresõiduohutuse seaduse, riigilõivuseaduse ja sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu (25 SE), mis täpsustab EL õigusest tulenevaid meresõiduohutuse alaseid nõudeid ning vastutust seaduse rikkumise korral. Seaduse vastuvõtmine aitab kaasa meresõiduohutuse tõhustamisele läbi laevaliikluse seire ja teabesüsteemi edasiarendamise ning sadamariigi kontrolli süsteemi täiustamise liikmesriikides ja Euroopa Liidus tervikuna. Võrreldes kehtivate õigusaktidega jäävad reederitele pandud teavituskohustused sisuliselt samaks. Halduskoormust vähendava meetmena sisaldab seadus sätteid, mille kohaselt on võimalik regulaarreise teostavatele laevadele taotleda ohtlikust lastist ja sadamasse saabumise teate Veeteede Ametile esitamise kohustusest vabastamist. Reederite ja laevaagentide jaoks suureneb halduskoormus laeva tegeliku sadamasse saabumise ja sadamast lahkumise aja teavitamiskohustuse lisandumise näol. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 3. mail algatatud raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (27 SE) parandab Euroopa Liidu sisest koostööd vedurijuhtide tunnustamise osas, kuna ühtsete vedurijuhilubade vormi kasutuselevõtmisel on vedurijuhtidel võimalik lihtsamalt minna teise liikmesriiki tööle. Vedurijuhilubade väljastamise korra muutumisega paraneb ohutus raudteeliikluses. Selle kohaselt peavad raudtee-ettevõtjad hakkama väljastama nende juures töötavatele vedurijuhtidele sertifikaate. Seega on raudtee-ettevõtjatel võimalik vahetult kontrollida oma vedurijuhtide tööks vajalikku pädevuse olemasolu. Seadusega koondatakse raudtee-ehituse registreeringu alla kõik raudteerajatisi puudutavad tegevusalad (ehitamine, ekspertiiside teostamine jne), millega lihtsustatakse nii registreeringu olemasolu jälgimist kui ka registreeringu taotlemist. Kehtestatakse ühtne kohustus vastutuslepingu olemasoluks ja raudtee-ehituse registreeringu juurde lisamiseks, mis annab kolmandatele isikutele võimaluse registreeringu alt kontrollida ka ettevõtja kindlustuslepingu olemasolu. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 

Tagasiside