Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

1. Valitsuse 14. jaanuaril algatatud kindlustustegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (349 SE) näeb ette tõsta kindlustusandjate omavahendite miinimummäära ning võtta arvesse Euroopa Kohtu otsus, mille järgi ei või samadel tingimustel sõlmitud mehe ja naise elukindlustuse, haiguskindlustuse ja õnnetusjuhtumite kindlustuse lepingute kindlustusmaksed ja -hüvitised enam erineda. Lisaks volitatakse Finantsinspektsiooni teostama järelevalvet lühikeseks müügi tehingute ja börsiväliste tuletisinstrumentide arveldamise üle ning määratakse karistused Euroopa Liidu otsekohalduvatest määrustest tulenevate nõuete rikkumiste eest. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

2. Valitsuse 14. jaanuaril algatatud kaubandusliku meresõidu seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (353 SE) täiendatakse seadust mere-reisijaveolepingu kindlustuse regulatsiooniga, mis tuleneb Euroopa Liidu vastavast määrusest reisijate meritsi vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral. Selle kohaselt hakkab Veeteede Amet laevale välja andma tõendeid kindlustuse olemasolu kohta. Eeltoodust tulenevalt täiendatakse vastavalt ka riigilõivuseadust. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

 

Tagasiside