Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu


Riigikogu majanduskomisjoni 29. septembril algatatud Eesti Arengufondi seaduse muutmise seaduse eelnõu (102 SE) eesmärk on võimaldada riigil omandada Arengufondi poolt investeerimisfondide seaduse alusel asutatud fondivalitseja valitsetava riskikapitalifondi osakuid või aktsiaid. Lisaks sellele muudetakse eelnõuga Arengufondi tegevuskulude, sealhulgas arenguseire finantseerimise põhimõtet ning täpsustatakse seoses arenguseirega läbiviidavate toimingute sisu. Samuti täpsustatakse eelnõuga EAFSis Arengufondi investeerimistegevusele kehtestatud põhimõtete ja protseduuride rakendamist eelkirjeldatud uue finantseerimisskeemi korral ning Arengufondi tütarettevõtjast fondivalitseja tegevusele kehtivaid nõudeid. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Valitsuse 29. septembril algatatud lennundusseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (103 SE) eesmärk on transpordiohutuse suurendamine lennu-, raudtee- ja laevaõnnetuste ohutusjuurdluse korraldamise läbi. Muudatuste eesmärgiks on koondada transpordiõnnetuste ohutusjuurdluse pädevus ning kompetents loodavasse sõltumatusse ning alalisse Ohutusjuurdluse Keskusesse, kelle ülesandeks on õnnetuste põhjuste väljaselgitamine, transpordiohutusalaste soovituste ja ettepanekute formuleerimine ning nende menetlemise jälgimine. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 

Tagasiside