Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu


Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 5. detsembril algatatud kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni 8. lisa heakskiitmise seaduse eelnõu (138 SE). Nimetatud konventsiooni lisa sisaldab piiriliikluse sujuvamaks muutmiseks mitmeid nõudeid. Paljud nõuded on Eestil juba täidetud, näiteks viisalihtsustused, kiireloomuliste kaubasaadetiste eelisõigus, sõidukite tehnoülevaatus ja piiripunktide miinimumnõuded. Mõneti probleemne on piirijärjekord Eesti idapiiril, kuid Eesti astub uusi samme, et leevendada piirijärjekordi. Uudne on konventsioonis sõidukite kaalumine ja kaalusertifikaatide väljaandmine, mis reguleeritakse edaspidi tolliseaduses. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Valitsuse 6. detsembril algatatud elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (139 SE) muudab tegutsemise elektriturul selgemaks. Täpsemaks muutuvad tarbija õigused ning võrguettevõtja kohustused. Elektrituru avanedes on kodutarbijatele tagatud üldteenus, mis peaks ära hoidma esialgu tekkida võiva segaduse elektrimüüja valimisel ning sobiva elektrilepingu sõlmimisel. Üldteenuse osutamise eest võib võrguettevõtja või müüja võtta teenustasu, mis koosneks põhjendatud kulutustest ning mõistlikust ärikasumi marginaalist. Ühtlasi teavitatakse turuosalisi elektrituru täielikust avanemisest 2013. aastal. Muu hulgas tehakse täpsustusi, mis on osutunud vajalikuks seoses elektrituru osalise avamisega ning vabal turul kauplevate turuosaliste hulga suurenemisega. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus
 

Tagasiside