Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu


Vabariigi Valitsus esitas Riigikogule arutamiseks tegevuskava „Eesti merenduspoliitika 2011-2020“. Riigikogu esimees määras vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 156 lõikele 2 majanduskomisjoni valitsuse esitatud tegevuskava läbivaatamiseks ning ettekande koostamiseks juhtivkomisjoniks. Vabariigi Valitsus esindab Riigikogus tegevuskava arutelul majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

„Eesti merenduspoliitika 2011-2020“ (edaspidi arengukava) on Vabariigi Valitsuse kinnitatav valdkondade ülene arengukava, mis koondab strateegilised eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused merenduse arengu soodustamiseks. Poliitikadokumenti täiendab neljaks aastaks koostatud rakendusplaan, mis kirjeldab detailsemalt elluviimiseks planeeritavaid tegevusi, väljundeid, rakendajaid ja finantsplaani.

Merenduse arengukava koostamise eesmärk on välja töötada merenduse sektoreid omavahelises koostoimes käsitlevad suunised merenduse edendamiseks, et realiseerida maksimaalselt Eesti potentsiaal mereressursi kasutamisel ning säilitamisel. Ühest küljest sõltub merendusest suur osa Eesti majandusest, kuna u 60% Eesti ekspordist ja impordist toimub meritsi. Teisest küljest võimaldab avatus merele koos asukohaga suurte kaubavoogude teel Eestil teenida olulist sissetulekut rahvusvahelisest kaubaveost, turismist ning kalandusest. See on aga võimalik ainult siis, kui otseselt merendusega seotud majandustegevust toetavad efektiivsed avaliku sektori teenused ja õiguslik regulatsioon, hea ettevalmistusega tööjõud, oskuste ja teadmiste üldine kõrge tase ning turuosaliste vaheline koostöö.

Majanduskomisjonis toimuvad arutelud tegevuskava „Eesti merenduspoliitika 2011-2020“ läbivaatamiseks ning ettekande koostamise 2012.aasta kevadistungjärgul. Arengukavaga on võimalik tutvuda siin.

Raimo Saadi
Majanduskomisjoni konsultant
631 6431
[email protected]
 

Tagasiside