Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu


Riigikogu majanduskomisjon korraldas täna, 12. juulil, parlamentaarse kuulamise raskeveokite massipiirangute teemal.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja Taivo-Ahti Adamson selgitas, et raskeveokite massipiirangute suurendamise küsimus seoses taristu võimaluste ja olukorraga on olnud tähelepanu all juba pikemat aega. Probleemidele on lahendust otsitud koos asjaomaste organisatsioonidega. Maanteeameti esindaja Andri Tõnstein nentis, et tema hinnangul võib põhi-ja tugimaanteede kandevõime seisukorda hinnata rahuldavaks. Olukorra teeb probleemseks, et nõrgemad lõigud ei asu koos, vaid sageli vaheldumisi tugevamate lõikudega. Tõnstein selgitas, et praegune lubatud raskeveokite kogumassi piir – 44 tonni – on sildadele piisav koormus. Seetõttu üle 52 tonni kogumassiga sõidukeid meie riigimaanteede sildadele tervikuna käesoleva aja seisuga ei tohi lubada. Tõnsteini sõnul tuginevad need mitmele uuringule. Probleemidele lahenduste otsimiseks on töös veel täiendavad analüüsid.

Oma seisukoha ütlesid komisjoni istungil välja autoettevõtjate liidu, erametsaliidu, metsa- ja puidutöötlemisliidu ja RMK esindajad. Nad selgitasid, et täismassipiirangu muutmine lubaks olemasolevate puiduveomahtude puhul hoida kokku märkimisväärse summa transpordikuludest. See aga avaldaks olulist mõju toodete hindadele ja ettevõtete konkurentsivõime tõstmisele.

Majanduskomisjoni liikmed Urmas Reinsalu, Lembit Kaljuvee, Urve Palo, Arto Aas, Olga Sõtnik, Toomas Tõniste ja Kalev Lillo tõid välja olulised aspektid arutlusel olnud küsimuses. Nenditi, et vaatamata maanteede läbisõidusageduse vähenemisele ja ettevõtjatele soodsamatele tegutsemisvõimalustele, peab koormuse suurendamisse suhtuma läbimõeldult, sest senine teede taastusremondi sagedus ei ole piisav tagamaks kõikide maanteekatendite laitmatut tööd ka praeguse liikluse korral. Mõttevahetuse käigus olid kõne all probleemiga seotud erinevaid aspekte alates teede ja sildade kandevõimest ja lõpetades liiklusohutusega.

Majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas ütles teema käsitluse kokkuvõtteks, et probleem on tõsine, sest selle taga on ettevõtete konkurentsivõime tõstmine, liiklusohutuse suurendamine, transpordikulude kaudu kaupade, muuhulgas toidukaupade hindade alandamine ja kahjulike keskkonnamõjude vähendamine. „Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil on vaja välja töötada kindel plaan, kuidas saaks astmeliselt tõsta massipiirangu määra, et vähendada liiklustihedust olles sellega abiks nii liiklejatele kui ka ettevõtjatele. Seda kõike arvestades sildade ja teede olukorda,“ selgitas Kallas. Tema hinnangul ei ole asjaomased asutused astunud vajalikke tulemuslikke samme, et selgitada välja võimalikud probleemsed kohad ja lahendused nendele. Majanduskomisjoni hinnangul ei saa probleemile optimaalse lahenduse otsimist edasi lükata kaugesse tulevikku, vaid sellele tuleb lahendusi otsida lähemal ajal.

Riigikogu pressitalitus
12. juuli 2011
Gunnar Paal, 6316351     

Tagasiside