Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõud, otsused ja arvamused

Riigikogu XIII koosseisu kevadistungjärgul 2015 (30.03.2015 – 11.06.2015) on majanduskomisjoni menetluses neli õigusakti. Selle hulgas on üks otsuse eelnõu Riigikogu otsus “Eesti Arengufondi nõukogu liikmete nimetamine” 46 OE (vastu võetud 09.06.2015) ja kolm seaduse eelnõu:

 1. Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga ühinemise ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Euroopa koostööriigi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (vastu võetud 10.06.2015) 39 SE
 2. Tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (saadetud esimesele lugemisele) 22 SE
 3. Tarbijakaitseseaduse eelnõu (menetlusse võetud) 37 SE

Majanduskomisjon andis kaks arvamust: ühe Euroopa Liidu asjade komisjonile ja teise väliskomisjonile.

 1. Eesti seisukohad Euroopa energialiidu paketi kohta COM(2015) 80; COM(2015) 81; COM(2015)
 2. Euroopa Komisjoni teatise „Ülemaailmne partnerlus vaesuse kaotamiseks ja kestlikuks arenguks pärast 2015. aastat“ COM (2015) 44

Istungid ja koosseis

Majanduskomisjoni kuulub kümme liiget: Toomas Kivimägi, Mihhail Korb, Maris Lauri, Kalle Palling, Andres Herkel, Andrei Novikov, Erki Savisaar, Ken-Marti Vaher, Mihkel Raud ja Jaanus Marrandi. Toimus 16 korralist majanduskomisjoni istungit – neist 1 väljasõiduistung Tallinna Elektrijaama. Esimesel XIII koosseisu majanduskomisjoni istungil 13. aprillil valiti komisjoni esimeheks Toomas Kivimägi ning aseesimeheks Mihhail Korb. Komisjoni liikmeid lähetati välisriiki kahel korral (Mihhail Korb kahel korral Balti Assamblee kohtumistele).

Kohtumised

Toimus mitu kohtumist valdkonna ministeeriumite ja ametkondadega.

 1. aprillil käis komisjonis majandus- ja taristuminister Kristen Michal ja MKM-i asekantslerid tutvustamas MKM-i õigusloome plaane
 2. aprillil tutvustas Rahandusministeerium 2015. aasta majandusprognoosi
 3. mail käisid majanduskomisjoni istungil Arengufondi esindajad Ville Jehe ja Pirko Konsa
 4. mail andsid MKM-i esindajad ülevaate Rail Balticu arengutest
 5. mail kohtus komisjon ettevõtlusminister Urve Paloga, kes tutvustas oma valdkonna tegevusplaane
 6. mail tutvustas Tarbijakaitseameti tegevust ja kavandatavat tarbijakaitse-eelnõud ameti peadirektor Andres Sooniste ja MKM-i siseturuosakonna juhataja Tea Danilov
 7. mail kohtus komisjon EAS-i juhtidega, kes tutvustasid EAS-i tegevust ja edasisi plaane
 8. juunil tutvustasid MKM-i esindajad Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019 plaane siseturu- ja konkurentsiküsimustes
 9. juunil tutvustasid MKM-i esindajad Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019 plaane transpordi- ja energeetikaküsimustes
 10. juunil andis rahandusminister Sven Sester ja ministeeriumi ametnikud ülevaate majandusvaldkonna õigusloome plaanidest
 11. juunil tutvustasid Maanteeameti esindajad teehoiu rahastamise perspektiive aastateks 2014-2020
 12. juunil andsid MKM-i ja rahandusministeeriumi esindajad ülevaate Rail Baltic riikidevahelise lepingu põhimõtetest
 13. juunil kohtuti Eesti Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomerega
 14. juunil tutvustasid MKM-i ametnikud Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019 plaane telekomiküsimustes

Juhtivkomisjoni ettekandjaks olemise arv

1 Toomas Kivimägi 2
2 Maris Lauri 1
3 Mihhail Korb 1

Tagasiside