Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

14. jaanuar – 30. november

  
Väljasõiduistungid
 
1.      29.01.2008 – väljasõiduistung ASi Elektriraudtee
2.      26.02.2008 – väljasõiduistung Krediidi ja ekspordi garanteerimise sihtasutusse KredEX
3.      17.03.2008 – väljasõiduistung ASi Eesti Raudtee
4.      14.04.2008 – väljasõiduistung ASi Edelaraudtee
5.      17.04.2008 – väljasõiduistung Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskusesse
6.      10.04.2008 – väljasõiduistung Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
7.      06.05.2008 – väljasõiduistung Lennuliiklusteeninduse ASi ning ASi Tallinna Lennujaam
8.      08.05.2008 – väljasõiduistung EAS-i
9.      13.05.2008 – väljasõiduistung Maanteeameti poolt tutvustavatele tee-ehitusobjektidele. Tartu maantee Vaida – Aruvalla lõik.
10. 03.06.2008 – väljasõiduistung Eesti Kaupmeeste Liit
11. 17.06.2008 – väljasõiduistung – väike-ettevõtlus ja sellega seonduvad probleemid
12. 18.11.2008 – väljasõiduistung Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
 
 
Kohtumised ja ärakuulamised
 
1.      10.01.2008   –Kohtumine Tallinna Sadama ja Hiina (Ningbo sadama esindajad)delegatsiooniga teemal Eesti-Hiina majandussuhete perspektiivid, sh konteinerterminali rajamine Eestisse
2.      28.01.2008 – Transiidi uurimustöö vahearuande ärakuulamine
3.      28.02.2008- Kohtumine EK siseturu ja teenuste volinikuga ECOFIN-i teemadel
4.      11.03.2008 – MKM-i ettekanne teemal „Ohtlikud veosed”
5.      28.04.2008- Kohtumine EL Regionaalarengukomisjoniga struktuurifondide teemal
6.      05.05.2008 – Uuringu „Eesti transiit ja logistika“ II osa aruande ärakuulamine
7.      23.09.2008 – Kohtumine Iirimaa Parlamendi kommunikatsiooni, energia ja loodusvarade komisjoni esindajatega
8.      29.09.2008 – Keskkonnakomisjoni ja Majanduskomisjoni avalik ühisistung -merekeskkonna integreeritud kaitse ja kasutamise teemadel (ISUM – Integrated Marine Use Management), mille eesmärgiks on kaardistada Eesti tänane seis merenduspoliitika väljatöötamisel ning arutleda edasiste tegevuste kavandamise üle koosoleku teemast lähtuvalt
9.      22.-23. oktoobril viibis Eestis visiidil OECD EDRC (Economic and Development Review Committee, Majandusarengu ülevaatekomitee) delegatsioon. EDRC on komitee, mis koostab regulaarseid majandusülevaateid OECD liikmesriikide kohta ning osana laienemisprotsessist koostab ta majandusülevaate ka Eesti kohta.
22. 10.2008 –  Majanduskomisjoni liikmete kohtumine EDRC delegatsiooniga.
Kohtumisel arutati  Eesti majandusülevaates antavaid soovitusi.
10. 10.11.2008 – Topeltmaksustamise vältimise lepingud – parlamentaarne kuulamine
11. 12.11.2008 – Majanduskomisjoni ja rahanduskomisjoni kohtumine Hiina parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni  delegatsiooniga
 
 
 
Olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ja töö avalikkusega
 
23. oktoobril toimus  Riigikogu täiskogus olulise tähtsusega riikliku küsimusena “Eesti ettevõtluskeskkonna arendamine” arutelu. Arutelu peaks vastama küsimusele, kuidas Eesti oleks ettevõtluskeskkonna ja majandusruumina edukas ka pikas perspektiivis.
Ettekande sel teemal tegid Riigikogu majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman  ja Tartu Ülikooli majandusteaduskonna teadusprodekaan professor Urmas Varblane.
Arutelu ettevalmistamiseks kohtus majanduskomisjon ajavahemikus 26.08.2008-13.10.2008
Eesti Panga, Arengufondi, Riigikantselei, Eesti Tööandjate Keskliidu,  Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eesti Põllumeeste Keskliidu,  Eesti Fondihaldurite Liidu, varahaldusettevõte Avaron,  Foreign Investors Council in Estonia (Eesti Välisinvestorite Nõukogu) ning Eesti Väike ja Keskmiste Ettevõtete Assotsiatsiooni esindajatega.
Ettevõtluskeskkonna edendamise aruteludel osalesid ka majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, justiitsminister Rein Lang, Tartu Ülikooli professor Urmas Varblane jt.
Nende kuulamiste eesmärk oli saada ülevaade, milline on spetsialistide nägemus olukorrast; millisena nad näevad järgnevate aastate perspektiive ja millised on nende ettepanekud ettevõtluskeskkonna parendamiseks.
 • Olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Eesti majandusareng ning ettevõtluskeskkonna arendamine”  algatamise arutelu, 26.08.2008
Kutsutud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna teadusprodekaan, professor Urmas Varblane, ettekanne teemal „Eesti majanduse olukorrast ja tuleviku väljavaadetest”
 • Arengufondi tegevuskava ülevaate ärakuulamine, 8.09.2008
 • Riigikantselei esindajad Eesti majanduskasvu tööhõive kava 2008-2011 tutvustus, 9.09.2008
 • Eesti Tööandjate Keskliit – kohtumine 11.09.2008
 • Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, kohtumine 15.09.2008                  
 • Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, kohtumine 16.09.2008
 • Eesti Fondihaldurite Liidu ja varahaldusettevõte Avaron, kohtumine 22.09.2008
·        Foreign Investors Council in Estonia ehk  FICE (Eesti Välisinvestorite Nõukogu) – kohtumine 6.10. 2008
 • EVEA -kohtumine 07.10. 2008
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtete Assotsiatsioon
 • Majandusminister – kohtumine 6.10. 2008
 • Justiitsminister – kohtumine 9.10. 2008
 • Eesti Pank-13.10.2008
 
1. 22.04.2008 Majanduskomisjoni  kohtumine Jõgevamaa esindajatega (Jõgevamaa kuu raames)
2. 15.05.2008 Majanduskomisjoni ja väliskomisjoni kohtumine Valgamaa esindajatega (Valgamaa kuu raames)
3. 23.09. 2008 Majanduskomisjoni  kohtumine Hiiumaa esindajatega (Hiiumaa kuu raames )
4. 20.11.2008 Majanduskomisjoni  kohtumine Lääne-Viru maakonna esindajatega (Lääne-Virumaa kuu raames)
 
Majanduskomisjoni kodulehe uuendamine, koduleht avatakse 1. detsembril 2008
 
 
Väljasõidud
 
1. 24.03.2008 – väljasõit Ajaloomuuseumisse külastamaks Eesti Vabariigi 90. juubeli puhul näitust „ Iseolemise tahe. 90 aastat Eesti Vabariiki“
2. 11.04.2008 – väljasõit koostöös Erametsaliidu ja Metsatööstusliiduga Lääne-Virumaale
teemal „Metsasektori olukorrast”
 
Välisvisiidid
 
1. 31.03-2.04.2008 – Komisjoni liikmete visiit Leedu Seimi
2.19.05-23.05.2007 – Majanduskomisjoni delegatsiooni visiit Ukraina Ülemaraadasse
(sh kohtumised Dnepropetrovski ja Zaporožje oblasti- ja linnavalitsusega)
 

 

Tagasiside