Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu1. Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE) arutelu 2. lugemisele saatmiseks.
Juhtivkomisjoni ettekandja: Komisjoni liige Margus Lepik
Nõunik: Liivia Soone
Kutsutud:  Riigikogu liige Marek Strandberg, Siseministeeriumi planeeringute osakonna juhataja Liisa Pakosta ja nõunik Merje Muiso

2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu tarbija õigusi käsitleva direktiivi eelnõu arutelu ja arvamuse andmine ELAK-le.
Nõunik: Piia Schults
Kutsutud:  Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik Kaija Riismaa

3. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega kehtestatakse raamistik intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteesektoris ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega, eelnõu ning Euroopa Komisjoni teatise „Tegevuskava intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtuks Euroopas”, arutelu ja arvamuse andmine ELAK-le.
Nõunik: Sirje Viitmaa
Kutsutud: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu talituse juhataja Toomas Haidak

4. Euroopa Komisjoni raamteatise „Teine strateegiline energiaülevaade – Euroopa Liidu  tegevuskava varustuskindluse ja solidaarsuse tagamiseks energiavaldkonnas” arutelu ning arvamuse esitamine ELAK-le. 
Nõunik: Liivia Soone
Kutsutud: Välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna 4. büroo (Energia ja keskkond) direktor Mati Murd, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna nõunik Ell-Mari Koppel ja  energeetikaosakonna säästva energia talituse peaspetsialist Heikki Kulbas 

5. Kohustusliku  vedelkütusevaru direktiivi muutmist käsitleva nõukogu määruse eelnõu ja maagaasi tarnekindlust käsitleva teatise arutelu ning arvamuse esitamine ELAK-le. 
Nõunik: Liivia Soone
Kutsutud: Välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna 4. büroo (Energia ja keskkond) direktor Mati Murd, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna nõunik Ell-Mari Koppel ja  energeetikaosakonna säästva energia talituse peaspetsialist Heikki Kulbas 

6. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ehitiste energiatõhususe kohta muudetud eelnõu arutelu ning arvamuse esitamine ELAK-le. 
Nõunik: Liivia Soone
Kutsutud: Välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna 4. büroo (Energia ja keskkond) direktor Mati Murd, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna nõunik Ell-Mari Koppel ja  energeetikaosakonna säästva energia talituse peaspetsialist Heikki Kulbas 

7. Organisatsioonilised küsimused.
 

Tagasiside