Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu


1.     
Kohtumine Ülikooli Rektorite Nõukogu esindajatega oluliselt tähtsa riikliku küsimuse (OTRK) raames.
Teemad: Eesti Kõrgharidusstrateegia ja rakendusplaani tutvustus
Probleemid seoses Riigikogus heaks kiidetud Kõrgharidusstrateegia täitmisega
Ülikoolide panus innovatsiooni ja selle rakendamine võimekuse arendamisel.

Kutsutud: Alar Karis, Signe Kivi, Mait Klaassen, Peep Sürje, Heli Mattisen
Mart Laidmets, Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse aseesimees Allan Päll

2.      Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi, eelnõu ja Vabariigi Valitsuse seisukohtade arutelu ning arvamuse esitamine ELAK-le. 
Nõunik: Liivia Soone
Kutsutud: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna nõunik Martin Rakov

3.      Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku kohta, eelnõu ja Vabariigi Valitsuse seisukohtade arutelu ning arvamuse andmine ELAK-le.
Nõunik: Piia Schults
Kutsutud: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna raudteetalituse peaspetsialist Kristi Kuldma

4.      Organisatsioonilised küsimused.

 

Tagasiside