Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb energia tarbimist mõjutavate toodete märgistamist, eelnõu ja Vabariigi Valitsuse seisukohtade arutelu ja arvamuse andmine ELAK-le.
Nõunik: Sirje Viitmaa
Kutsutud: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja asetäitja Ando Möldre 

2. Euroopa Komisjoni teatise "Strateegilised eesmärgid ja soovitused seoses Euroopa Liidu meretranspordipoliitikaga kuni 2018. aastani" osas ja Vabariigi Valitsuse seisukohtade arutelu ja arvamuse andmine ELAK-le.
Nõunik: Piia Schults
Kutsutud: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna juhataja Andres Lippmaa ning sama osakonna nõunik Martin Rakov

3. Euroopa Komisjoni teatise ja tegevuskava, mille eesmärk on luua Euroopa piirideta meretranspordiruum, eelnõu osas ja Vabariigi Valitsuse seisukohtade arutelu ja arvamuse andmine ELAK-le.
Nõunik: Piia Schults
Kutsutud: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna juhataja Andres Lippmaa ning sama osakonna nõunik Martin Rakov

4. Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemi loomist, eelnõu osas ja Vabariigi Valitsuse seisukohtade arutelu ja arvamuse andmine ELAK-le.
Nõunik: Liivia Soone
Kutsutud: Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna nõunik Kaido Tee ning MKM-i riigi infosüsteemide osakonna juhataja Margus Püüa

5. Riigivara tasuta võõrandamine Haridus- ja Teadusministeeriumilt Tartu Ülikoolile.
Kutsutud: Haridus- ja Teadusministeeriumi riigivaraosakonna peaspetsialist Aho Link ning Tartu Ülikooli haldusosakonna arvestustalituse juhataja Erki Tamm 

6. Riigivara tasuta võõrandamine Kaitseministeeriumilt Kaitseliidule.
Kutsutud: Kaitseministeeriumi infrastruktuuri osakonna kinnisvarabüroo juhataja Vahur Fuks ning Kaitseliidu Peastaabi tagalakeskuse kinnisvarajaoskonna juhataja Toomas Kuningas 

7. Riigivara tasuta võõrandamine Keskkonnaministeeriumilt Tallinna linnale.
Kutsutud: Maa-ameti peadirektori I asetäitja peadirektori ülesannetes Raivo Vallner ning Tallinna maa-ameti juhataja kt Alo Brandt

8. Organisatsioonilised küsimused.
8.1 Vabariigi Valitsuse algatatud ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu (389 SE) 3. lugemise teksti ülevaatamine.
8.2 Vabariigi Valitsuse algatatud riigivaraseaduse eelnõule (437 SE) juhtivkomisjoni ettekandja määramine.
8.3 Vabariigi Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse tulenevalt Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse ja Maanteeameti ühinemisest eelnõule (439 SE) juhtivkomisjoni ettekandja määramine.
8.4 Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 kinnitamine" eelnõule (443 OE) juhtivkomisjoni ettekandja määramine.
8.5 Info Arengufondi liikme asendamisest.
 

Tagasiside