Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

RiigikoguTeisipäev, 24 . märts, kell 13.30

1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse ühenduse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/6/EÜ, eelnõu osas Vabariigi Valitsuse seisukohtade arutelu ning arvamuse esitamine ELAK-le.
Kustutud: MKM-i lennundus- ja merendusosakonna peaspetsialist Gerli Koppel

2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles sätestatakse puitu ja sellest saadud tooteid turule viivate ettevõtjate kohustused, eelnõu osas Vabariigi Valitsuse seisukohtade arutelu ning arvamuse esitamine ELAK-le.
Kustutud: Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialist Rauno Reinberg

3. Vabariigi Valitsuse algatatud tehnilise normi ja standardi seaduse ning halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (415 SE) arutelu 2. lugemisele saatmiseks.

14.00
4. Vabariigi Valitsuse algatatud liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE) arutelu 1. lugemisele saatmiseks.
Kustutud: Minister Juhan Parts, Teede- ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter ja sama osakonna veondus- ja liiklustalituse juhataja Priit Vene

5. Organisatsioonilised küsimused.
 

 
Tagasiside