Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Neljapäev, 1. oktoober kell 13.00

1. Euroopa Komisjoni teatise „Transpordi jätkusuutlik tulevik: kuidas kujundada integreeritud, tehnoloogiapõhist ja kasutajasõbralikku transpordisüsteemi“ suhtes Eesti seisukohtade arutelu ja arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile.
Nõunik: Marin Daniel
Kutsutud: MKM-i  transpordi ja logistikavaldkonna nõunik Anti Moppel

2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse gaasivarustuse kindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/67/EÜ, eelnõu suhtes Eesti seisukohtade arutelu ja arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile.
Nõunik: Piia Schults
Kutsutud:

3. Riigivara tasuta võõrandamine Põllumajandusministeeriumilt Tähtvere vallale.
Kutsutud: Põllumajandusministeeriumi haldusosakonna riigivara haldamise büroo juhataja Helje Veer, Tähtvere valla arendusosakonna juhataja Jüri Varik

4. Organisatsioonilised küsimused.

Tagasiside