Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esmaspäev,  17. jaanuar

1. Vabariigi Valitsuse algatatud jäätmeseaduse, liiklusseaduse, meresõiduohutuse seaduse, raskeveokimaksu seaduse, riigilõivuseaduse ja teeseaduse muutmise seaduse eelnõu tulenevalt Maanteeameti ja tema kohalike asutuste ümberkorraldamisest (892 SE) arutelu 1. lugemisele saatmiseks.

2. Vabariigi Valitsuse algatatud teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (882 SE) arutelu 1. lugemisele saatmiseks.

3. Organisatsioonilised küsimused.

Teisipäev, 18. jaanuar, kell 14.00, ruumis L342

Majanduskomisjoni ja rahanduskomisjoni ühisistung
1. Euroopa Komisjoni teatise Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele KOM(2010)608 lõplik „Ühtse turu akt –kõrge konkurentsivõimega sotsiaalne turumajandus (50 ettepanekut ühise tööturu ja ettevõtlusmaastiku ning omavahelise kaubavahetuse parendamiseks)“ osas Eesti seisukohtade arutelu ning arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. 

2. Organisatsioonilised küsimused.

Neljapäev, 20. jaanuar, kell 12.00

1. Vabariigi Valitsuse algatatud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse eelnõu (803 SE) arutelu 2. lugemisele saatmiseks.

2. Organisatsioonilised küsimused.

 

Tagasiside