Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon arutas oma tänasel erakorralisel istungil Eesti seisukohti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele, mis käsitleb e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalikke usaldusteenuseid siseturul. Majanduskomisjon otsustas neid seisukohti toetada.

„Eesti on e-identimise ja e-teenuste valdkonnas edumudeliks Euroopas. Meie huvi on Euroopa Liidu ühtse digitaalturu kiire areng, seetõttu on Eesti ka ühiste regulatsioonide välja töötamises väga aktiivselt osalemas. Samuti tuleb meil kaitsta neid investeeringuid, mis Eesti riik on teinud e-allkirjastamise ja ID-kaartide kõrge kvaliteedi ja turvalisuse tagamiseks,“ ütles majanduskomisjoni esimees Arto Aas.

Eesti seisukohti tutvustasid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Mait Heidelberg ning riigi infosüsteemide osakonna peaspetsialist Peeter Pikka. Heildebergi kinnitusel toetab Eesti Euroopa Komisjoni algatust internetiteenuste võimaldamiseks EL riikide vahel ja e-identimise vastastikuseks tunnustamiseks.

Eesti toetab Heidlbergi sõnul põhimõtet luua määrusega raamistik, mis võimaldab lahendada usaldusteenuste piiriülese koostöövõime probleemid ja parandada riiklike järelvalvesüsteemide koordineerimist. Samas on ta sõnul määruse eelnõus sätteid, mis ei taga piisavat usaldusväärsust. Heidlebergi kinnitusel peab Eesti e-identimisel vajalikuks kõrgemat turvalisuse taset, kui see on praegu mitmestes EL riikides.

Kavandatava määruse eesmärk on ettevõtjate, kodanike ja avaliku sektori asutuste vahelise turvalise ja tõrgeteta elektroonilise suhtluse võimaldamine, millega suurendatakse avaliku ja erasektori internetipõhiste teenuste, e-äri ja e-kaubanduse tõhusust ELis.

Määrusega lisatakse kohustus aktsepteerida teiste liikmesriikide riiklikult tunnustatud elektroonilisi identiteete, täiustatakse e-allkirja kasutamisega seonduvaid nõudeid ja lisatakse digitaalsete tehingute usaldust tõstvate teenuste regulatsioon.

Majanduskomisjon arutas antud teemat arvamuse andmiseks Riigikogu EL asjade komisjonile.

Riigikogu pressitalitus
Ülo Mattheus, 631 6352
[email protected]

Tagasiside