Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjonis toimus parlamentaarne kuulamine, kus kõne all oli riigi ametkondade tegevus rasketest ilmastikuoludest tingitud kriisisituatsioonide lahendamisel.

Arutelu käigus tõdeti puudujääke hiljutuse lumetormi tagajärjel tekkinud olukorra adekvaatses kommunikeerimises elanikkonnale ning päästeameti ja maanteeameti koostöös. Teavitamise osas peeti vajalikuks, et hädaolukorras peab olema kindlaks määratud kindlad kõneisikud, kes pidevalt vahendavad elanikkonnale informatsiooni olukorrast.

Päästeameti peadirektori Kalev Timbergi hinnangul tuleks paremini korraldada hädaabinumbritele ja infotelefonidele vastamine, kuivõrd ülekoormatuse tingimustes ei suuda ainuüksi hädaabitelefon 112 kõikidele kõnedele reageerida. Nii peaks tema arvates olema kõikides maakondades oma abitelefon.

Majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas tõi välja probleemid liiklusohutuse ja liikluse järelevalvega tegelevate ametkondade ning jõustruktuuride vahelises koostöös. Urmas Klaasi sõnul näitavad hiljutised kogemused, et rasketes liiklusoludes jäädi hätta liiklusummikute lahti harutamisega, ei kaasatud olemasolevat rasketehnikat, paljudes maakondades ei rakendatud koostatud kriisireguleerimise kavasid.

Majanduskomisjonis oli kõne all võimalus, et raskete lumeolude likvideerimiseks ja hättasattunute aitamiseks võiks kaasata nii Kaitseliidu, Kaitseväe kui ka eraettevõtjad, kes omavad vastavat rasketehnikat. Oluliseks peeti, et kokkulepped ja tööjaotus selles osas oleks juba varem sõlmitud ning tegevus toimuks koordineeritult.

Samuti pidas majanduskomisjon vajalikuks maanteeameti ettepanekut, keelustada raskete liiklusolude ajal suurte veoautode ja busside liikumine edasi arendada. Maanteeameti peadirektori asetäitja Koit Tsefelsi sõnul on just need sõidukuid liiklusummikute põhjustajad. Urmas Klaasi sõnul on oluline, et sellisel juhul peab olema tagatud vastav teavitus, ette valmistatud parkimiskohad ning ühistranspordiga liikujatele alternatiivsed liikumisvõimalused.

Majanduskomisjoni arutelu põhjal tõdeti vajadust muuta mitmeid seadusi, et nimetatud kitsaskohti paremini reguleerida. Muuhulgas juhtis majanduskomisjon siseminister Jüri Pihli tähelepanu vajadusele läbi mõelda maakondlike kriisikomisjonide juhtimine ning töökorraldus. Eesmärgina sõnastati vajadus eriolukorrad reguleerida professionaalselt ja kiiresti.

Majanduskomisjoni tänasel istungil osalesid lisaks siseminister Jüri Pihl, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter, maanteeameti peadirektori asetäitja Koit Tsefels jt ametnikud.

 
Riigikogu pressitalitus
Ülo Mattheus, 631 6352

 

Tagasiside