Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Riigikogu majanduskomisjon ja sotsiaalkomisjon tutvuvad täna, 25. septembril, avalikul istungil uuringutega, kus analüüsitakse toetuse meetmeid maapiirkonna apteekidele, üldapteekide geograafilist paiknemist ja vajadust uute apteekide järele.

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse RAKE esitleb uuringu „Riiklike toetusmeetmete mõju hindamine maapiirkonna apteekide ja apteegiteenuse püsima jäämisele” tulemusi.

Uuringus analüüsitakse nelja võimalikku kavandatavat riiklikku toetuse suunda: maa-apteekide rahaline toetus, apteegiteenuse tegevusloa täiendavad tingimused, riigiapteekide loomine ning apteekide omandipiirang. Eesmärk on kindlustada apteegid maapiirkondades selliselt, et apteegiteenuse kättesaadavus võrreldes praegusega ei halveneks.

Sotsiaalministeeriumi uuringus „Üldapteekide geograafiline paiknemine ning selle vajaduse hindamine” on koostatud apteekide ruumianalüüs koos rahvastiku tiheduse andmetega.

Uuringu eesmärk on anda võrdlevat teavet apteekide geograafilisest paiknemisest, võttes arvesse rahvastiku tihedust erinevates Eesti piirkondades. Uuringus analüüsitakse, millistes piirkondades on probleeme apteegiteenuse kättesaadavusega.

Istungile on kutsutud veel ravimiameti, õiguskantsleri kantselei ning ravimimüüjate ja nende ühingute esindajad.

Uuringute tulemuste esitlus toimub Riigikogu konverentsisaalis algusega kell 14. Istung on avalik ilma veebiülekandeta.

Avaliku istungi korral  on  võimalik kuulajatena  osaleda ka teemast huvitatud isikutel ja huvigruppidel. Riigikogu hoonesse sisenemiseks tuleb esitada isikut tõendav dokument ning läbida turvakontroll. Vestibüüli tullakse vastu ja juhatatakse koosolekuruumi.

Tagasiside