Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu


Riigikogu majanduskomisjon kuulas oma tänasel istungil ära Eesti Arengufondi ülevaate oma tegevusest möödunud majandusaastal.

„Arengufondi tegevus ja valitud tegevussuunad teadusmahuka ja rohemajanduse valdkondade edendamisel on igati õiged, kuid oluline on, et püstitatuid eesmärgid viiakse ka ellu ja arengufond ei oleks vaid jututuba,“ ütles majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas. Samuti on tema sõnul oluline, et Arengufondi poolt läbiviidud seired ja uuringud viiksid reaalsete tulemusteni kas otseste investeeringute või ettevõtjatele osutatud abi näol. 

Arengufondi tegevussuundi tutvustanud Arengufondi juhatuse esimees Ott Pärna tõi esile neli suunda, millele võiks Eesti arengus keskenduda. Pärna sõnul tuleks pöörata rohkem tähelepanu kiiresti arenevatele Aasia turgudele, otsida uusi kasvuvõimalusi rohemajandusest ja IT valdkonnast, ennekõike e-Tervise süsteemist, arvestades, et tervishoiust on saamas maailma IT tööstuse suurimaid tuluallikaid, ning luua terviklik talendipoliitika, et võimaldada Eestisse tuua häid spetsialiste kolmandatest riikidest. 

Pärna hinnangul võiks Arengufondist kujuneda riigi innovatsioonilabor, kuivõrd fondil on tekkinud oma tegevuse jooksul unikaalne kogemus. Selle põhjal võiks ellu kutsuda strateegilise arengu fondi, mis võiks juhtida portfelli vähem-strateegilistest riigiettevõtetest ning panna kokku arendus- ja investeerimissündikaate Eesti arengu mõttes oluliste lahenduste leidmiseks.

Majanduskomisjon otsustas täna põhimõtteliselt algatada ka Arengufondi seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis allutab riskikapitali valitsemisega seotud Arengufondi tegevuse investeerimisfondide seaduse nõuetele ja võimaldab riigil omandada Arengufondi poolt asutatud riskikapitalifondi osakuid.

Tänasel istungil osalesid Arengufondi juhatuse esimees Ott Pärna, arenguseire divisjoni juht Kitty Kubo, investeeringute divisjoni juht Heidi Kakko, Arengufondi nõukogu esimees Raivo Vare ning rahandusministeeriumi riigivara osakonna nõunik osakonnajuhataja ülesannetes Tarmo Porgand ja spetsialist Ardo-Heiki Ingar.

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside