Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu


Majandus-, keskkonna- ja maaelu komisjoni teisipäevasel ühisväljasõiduistungil külastati Eesti Metsa- ja Puidutööstuse poolt korraldatud ekskursiooni raames metsa- ja puidutööstusi. Ringkäigu jooksul tutvuti metsandusettevõtte Ariston OÜ, Näpi Saeveski ja Jeld-Weni uksetehase tegemistega.

Valdkonna tutvustusena toodi Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu esindaja poolt välja, et Eesti on kasvava metsa mahu osas elaniku kohta Euroopas suuruselt kolmas riik. Meid edestavad selles näitajas ainult Soome ja Rootsi.

Metsa- ja puidutööstusel on oluline roll maapiirkondade elavdamisele olles üheks suurimaks regionaalse tasandi tööandjaks. Praegusel hetkel on metsandusega tööalaselt seotud hinnanguliselt 30 000 inimest, neist ligikaudu 82% on tegevad väljapool Harjumaad.

Metsanduse osakaal Eesti töötleva tööstuse SKP-s ulatub tervelt 15%ni. Lisaks on metsandussektoril oluline mõju Eesti kaubandusbilansi tasakaalustajana. Puidupõhiste toodete eksport ületab kohekordselt puidul põhinevate toodete importi. Siinkohal on märkimisväärne trend, et eksporti ei vea mitte ümarpuiduga kauplemine, vaid esikolmiku moodustavad sae- ja höövelmaterjalide, puitmööbli ning ehitusdetailide eksport. Majanduskomisjoni esimehe Kaja Kallase sõnul peab Eesti liikuma selles suunas, et keskenduda Eestis suurema lisandväärtusega toodete ekspordile selle asemel, et eksportida lihtsalt toorainet. Suurema lisandväärtuse loomine annab tööd rohkematele inimestele ning toob riigile tagasi makstud maksude näol. Riigi ülesanne on luua ettevõtjatele selleks võimalikult soodsad tingimused.
 

Tagasiside