Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjoni ja maaelukomisjoni tänasel kohtumisel Tšehhi Senati majandus-, põllumajandus- ja transpordikomisjoni delegatsiooniga eesotsas komisjoni esimehe Jan Hajda'ga jätkati arutelu Euroopa Liidu ühtse põllumajanduspoliitika ning transpordi ja energeetika küsimuste üle.

Majanduskomisjoni esimehe Arto Aasa sõnul seovad Eestit ja Tšehhit ühised vaated paljudes valdkondades. „Oleme sarnastel positsioonidel nii Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kujundamisel kui ka energia- ja transpordisektori arendamisel. Sarnaselt Eestiga otsib ka Tšehhi võimalusi energiavarustuse mitmekesistamiseks, et vähendada sõltuvust ühest tarneallikast ja säilitada kodumaise tootmise konkurentsivõimet. Tšehhi on väga tugevalt panustamas ka tuumaenergeetika arendamisele ja tuumaenergia osakaalu tõstmisele energiatootmises,“ ütles Aas.

Aasa sõnul oli eriti julgustav kuulda Tšehhi senati liikmete toetust Balti riike läbiva Rail Baltica raudtee rajamisele. „See raudtee tagaks kaasaegse kaupade ja reisijate liikumisvõimaluse Helsinkist Kesk-Euroopa pealinnadeni. Moodsad transpordikanalid on majandusarengu üheks peamiseks eelduseks,“ ütles Aas.

Samas märkis Aas, et kuigi Eestit ja Tšehhit iseloomustavad tugevad poliitilised suhted, on omavahelises kaubavahetuses veel palju arenguruumi. „Eelmisel aastal oli Tšehhi Eestile alles 20. väliskaubanduspartner. Samas on Tšehhis äärmisel tugev auto- ja masinatööstus, mis võiks huvi pakkuda ka Eesti ettevõtjatele,“ tõdes Aas.

Kohtumisel osalenud maaelukomisjoni liikme Andre Sepa sõnul avab hea üksteisemõistmine võimaluse olulistes küsimustes üksteist toetada. „Eestil on põllumajanduse arendamisel kogemusi, mida teiste uute liikmesriikidega jagada, näiteks maareformi ja põllumajandusreformi läbiviimine, kaubandussuhted kolmandate riikidega. Loodan, et sellised komisjonidevahelised kohtumised aitavad kaasa meie seisukohtade selgitamisele ja partnerite leidmisele. Me mõlemad mõistame, et ühise põllumajanduspoliitika kujundamisel saame jõulisemalt kaasa rääkida üksteist toetades,“ ütles Sepp.

Kohtumisel osales ka majanduskomisjoni liige Kalev Lillo. Eile kohtus Tšehhi delegatsiooniga ka Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Eesti-Tšehhi parlamendirühm.

Tšehhi delegatsiooni kuuluvad lisaks Jan Hajda’le Senati majandus-, põllumajandus- ja transpordikomisjoni aseesimees Vítězslav Jonáš, komisjoni liige ja energia allkomisjoni esimees Jiří Bis ning sama komisjoni liige ja transpordi allkomisjoni aseesimees Karel Korytář.

Vaata ka pilte kohtumistest siit ja siit.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352
[email protected]

Tagasiside