Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ajendatuna maaelukomisjoni poole pöördunud aiandusettevõtja murest arutas komisjon tänasel istungil viljapuude haiguste seire, proovide analüüsimise ja tõrjeabinõude rakendamise teemat. Istungil osalesid Toomas Kevvai ja Sigmar Suu Maaeluministeeriumist, Raina Mõttus ja Riina Koidumaa Põllumajandusametist, Margus Friedenthal ja Piret Peterson Põllumajandusuuringute Keskusest ning Raimond Strastin Eesti Aiandusliidust.

Komisjon sai ülevaate levinumatest viljapuude haigustest, ploomirõugete ja viljapuu bakterpõletiku analüüsimeetoditest, rakendatavatest tõrjeabinõudest ning riikliku järelevalve põhimõtetest. Arutelu tulemusena tõdes komisjon, et ettevõtja kirjeldatud probleemid ei tulene kõnesolevat valdkonda reguleerivast taimede paljundamise ja sordikaitseseadusest ega taimekaitseseadusest, vaid on lahendatavad ministeeriumi, järelevalveasutuste ja sektori koostöös. Istungil osalenud pooled on omavahel juba korduvalt kohtunud, kitsaskohti arutanud ja jõudnud ühisele meelele ohtlike taimekahjustajate seire ja proovide võtmise metoodika osas. Oluliseks peetakse tasakaalu leidmist järelevalvetoimingute ning aianduse jätkusuutlikkuse ja kasumlikkuse vahel. On vaja kokku leppida, kas aiandussektori sõnumiks võiks olla, et Eestist pärit istik on haigustevaba, kontrollitud ja usaldusväärne.

Kui aga ettevõtjatel on kahtlusi, et järelevalvetoimingutega pole järgitud protseduurireegleid või on langetatud ebaõiged otsused, tuleb neil vastavalt seadusele algatada vaidemenetlus või pöörduda halduskohtusse.

Riigikogu riigieelarve kontrollikomisjoni ettepanekul arutas komisjon võimalikke teemasid Riigikontrolli 2016. aasta auditiplaani lülitamiseks. Pakuti kaht teemat, mis mõlemad tulenevad sigade Aafrika katku levikust: esiteks, Veterinaar- ja Toiduameti administratiivtegevuse uurimine ning teiseks, riigi valmisolek hädaolukorraks ja kriisijuhtimine. Ettepanekud edastatakse riigieelarve kontrollikomisjonile.

Lisainfo: Ivari Padar (tel 631 6500, [email protected])

Tagasiside