Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänasel (10.03.2014) istungi teemaks oli vesiviljelus. Arutati Eesti vesiviljeluse olukorda, EL eelmise finantsperioodi toetuste kasutamist ja perioodil 2014-2020 planeeritavaid toetusskeeme. Istungile olid kutsutud Olavi Petron, Ain Soome ja Hannes Ulmas Põllumajandusministeeriumist, Aire Rihe ja Rene Reisner Keskkonnaministeeriumist, Riina Kalda ja Aarne Liiv Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liidust; Priit Lulla, Henri Ots ja Hans Kruusamägi Eesti Vesiviljelejate Liidust ning Toomas Kõuhkna ja Jaak Võsu Eesti Kalaliidust.
 

Põllumajandusministeeriumi esindajad andsid ülevaate vesiviljeluse arengust Eestis, eelmise perioodi vesiviljeluse toetuste rakendamisest ning Eesti kalanduse strateegiast 2014-2020, samuti Põllumajandusministeeriumi, Eesti Maaülikooli, Tuleviku-uuringute Instituudi ja sektori koostöös valminud Eesti vesiviljeluse sektori arengustrateegiast 2014-2020. Vesiviljeluse strateegia ei ole riiklik arengukava, kuid annab sisendi riiklikule kalanduse strateegiale. Kohaliku vesiviljeluse eeliseks turul on toodangu kvaliteet ja värskus. Vesiviljeluse strateegia seab eesmärgiks saavutada siseturul Eesti vesiviljelustoodete 50%line turuosa ning suurendada eksporti.
Liitude esindajad tutvustasid oma seisukohti Eesti kalanduse strateegia 2014-2020 kohta. Ettepanekud puudutasid turumoonutusi, mida põhjustab imporditud kala müümine omahinnast madalama hinnaga, kalakasvatajate veterinaarnõustamist, finantsinstrumendi rakendamist ning saastetasusid. Ministeeriumide esindajad kommenteerisid ettepanekuid ja selgitasid nende arvestamise võimalusi.
Komisjon võttis info teadmiseks ning tegi Põllumajandusministeeriumi esindajatele ettepaneku hoida komisjoni kursis arengutega Euroopa Kalandusfondi määruse menetlemisel ja siseriikliku rakendusakti väljatöötamisega.

Lisainfo Kalvi Kõva (tel 521 6732, [email protected])
 

Tagasiside