Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänasel (10.12.2013) istungil andsid Tallinna Tehnikaülikooli toiduainete instituudi direktor prof Raivo Vokk ja teadur Tagli Pitsi ülevaate komisjoni tellitud toidu-uuringust. Istungil osalesid ka Riigikogu Eesti turismi ja kohaliku toidu toetusrühma esimees Imre Sooäär ning Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsi osakonna nõunik Toivo Mängel.
 

Kevadel tellis maaelukomisjon Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna vahendusel uuringu teemal „Eesti toidukultuuri hetkeolukord ja arenguperspektiivid, teiste riikide kogemus ja soovitused Eestile“. Uuringu koostajad seadsid ülesandeks kaardistada Eestis ja lähiriikides viimase viie aasta jooksul tehtud toitumis- ja tervisekäitumisalased uuringud ning saada ülevaade mahetoidu tootmisest. Selgus, et uuringuid on tehtud palju. Piiratud aja- ja tööjõuressursi tõttu kaardistati neist vaid osa, kokku 72 tööd. Kokkuvõtva järeldusena tuleb tõdeda, et puudub uuringute põhjalik analüüs, samuti ei ole tulemusi piisavalt kajastatud meedias.
Imre Sooäär märkis, et käesolevas töös ei ole analüüsitud majanduslikku aspekti, mis oli uuringu tellimise peamine põhjus toetusrühma jaoks. Vaja oleks välja tuua, kui suur on olnud riigi panus seni ja mida oleks vaja teha edaspidi toidukultuuri arendamisel. Komisjon oli siiski seisukohal, et nii majandusanalüüsi tegemine kui ka uue Eesti toidu arengukava koostamine on täitevvõimu ehk siis Põllumajandusministeeriumi ülesanne.
Lepiti kokku, et komisjon arutab teemat uuel aastal veelkord koos Põllumajandusministeeriumi ning Eesti turismi ja kohaliku toidu toetusrühma esindajatega.

Lisainfo Kalvi Kõva (tel 521 6732, Kalvi.Kova@riigikogu.ee)
 

Tagasiside