Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel maaelukomisjoni ja majanduskomisjoni ühisel istungil arutleti vabatahtlike toidumärgiste teemal. Päevakorrapunkti sisse juhatades märkis maaelukomisjoni esimees Ivari Padar, et ühisistungi eesmärgiks on saada ülevaade toidupakenditel kasutatavatest vabatahtlikest märgistest, nende mõjust tarbija teadlikkusele ja ostukäitumisele ning märgiste rahastamisest. Istungi võtmeküsimuseks oli, kas me peaksime aktsepteerima märgiste paljusust või tuleks püüda nende kasutamist reguleerida.

Istungil osalesid Maaeluministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti, Tarbijakaitseameti, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Toiduliidu, Eestimaa Talupidajate Keskliidu ja Eesti Leader Liidu esindajad. Külalised andsid ülevaate nii Euroopa Liidus kui ka Eestis kasutatavatest kvaliteedimärgistest, samuti muudest toodete teatud omadusi või päritolu reklaamivatest märkidest ning vastasid komisjonide liikmete küsimustele.

Arutelu tulemusena tõdeti, et tarbija teadlikkuse tõstmisel ja ostueelistuste suunamisel on siseriiklikult kasutatavatel märkidel oluline roll. Nende märkide mõte ei ole mitte üksnes meelitada tarbijat ostma ühe või teise kohaliku tootja kaupa, vaid suunata inimesi importkauba kõrval rohkem märkama ja eelistama eestimaist. Ettevõtetele ei saa erinevate ja paljude märkide kasutamist ette heita ning riik ei peaks nende kasutamisse üleliia sekkuma. Mõelda tuleks sellele, kas ja kuidas ettevõtetevahelisest koostööst tulenev sünergia aitaks märkide tuntust kasvatada ja märgistemaastikku korrastada. Tähtis on see, et riigi poolt makstavaid toetusi ehk avalikku raha kasutataks otstarbekalt ega oleks dubleerimist. Mitmed sõnavõtjad pidasid turuarendustoetust väga tähtsaks ja leidsid, et sellega tuleks jätkata, kuid oleks vaja analüüsida, kas saaks midagi ka paremini ja efektiivsemalt teha.

Riigi abi ekspordisuunal hinnati väga vajalikuks. Eesti ettevõtted on väikesed ning neil pole võimalik turundusse vajalikul määral panustada, seetõttu oodatakse tuge riigilt. Vaja oleks välja töötada Eesti kuvand ja suurendada Eesti tuntust välisturgudel. Sellega tegelevad mitmed ministeeriumid ja asutused. Nii näiteks on Maaeluministeeriumis väljatöötamisel Eesti toidu arengukava, mis arvestab ka seda eesmärki. Väljendati arvamust, et luua tuleks konkreetne institutsioon kas siis ekspordiministri või ekspordiagentuuri näol, mis otseselt tegeleks Eesti ekspordi edendamisega.

Lisainfo: Ivari Padar (tel 631 6500, [email protected])

Tagasiside