Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna kohtus maaelukomisjon Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) peadirektori Indrek Hallistega. Kohtumise eesmärgiks oli saada ülevaade Ameti arengusuundadest ja ‑eesmärkidest uue peadirektori juhtimisel ning valmisolekust uuteks võimalikeks sigade Aafrika katku (SAK) puhanguteks.

Indrek Halliste tutvustas Ameti järgneva nelja aasta tegevuse eesmärke ja strateegiat. Arvestades arenguid avalikus sektoris ja põllumajanduses tervikuna, soovib VTA olla  eelkõige teenusekeskne, mitte kontrollikeskne asutus, pakkudes rohkem selgitusi ja lahendusi. Nõuandva rolli tähtsustamist kinnitab ka VTA koostöö Maaeluministeeriumiga uute turgude otsimisel. VTA soovib pakkuda oma klientidele ühetaolist teenust üle Eesti ja anda kindluse ohtude miniseerimise osas.

Möödunud aasta kogemus SAKi ohjamisel tõi välja kriisijuhtimise nõrgad kohad – kommunikatsiooni ja erinevate institutsioonide koostöö. Nüüd on Amet selle teemaga põhjalikult tegelenud, kaardistanud probleemid, töötanud välja protseduurid, määratlenud rollid ja nende täitjad ning loonud vajaliku infobaasi eelkõige SAKi puhangute, aga ka muude ohuolukordade puhul tegutsemiseks.

Peadirektor pidas vajalikuks, et teatud suurusega loomafarmidel oleks olemas kriisiplaan. Selle koostamine peab olema kohustuslik ning see nõue tuleks sisse viia loomatauditõrje seadusse. Kriisiolukorras ei piisa Ametil oma eelarvest, vaja oleks lisaraha valitsuse reservfondist. Tavapärane taotlemise protseduur on aga pikk, kriisiolukord nõuab operatiivsemat tegutsemist.

Indrek Halliste vastas komisjoniliikmete küsimustele. Räägiti nii katku tõttu hukatud sigade matmispaikadest, kohalike kriisikomisjonide komplekteerimisest, kommunikatsioonist kui ka infosüsteemide arendamisest.

Lisainfo: Ivari Padar (tel 513 1851, [email protected])

Tagasiside