Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänasel (09.09.2014) istungil andis Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor Ago Pärtel ülevaate seakatku levikust ning rakendatavatest tõrjemeetmetest. Istungil osalesid ka Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp ja Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja Pille Tammemägi.
Eestis on avastatud esimene sigade Aafrika katku juhtum ning seoses sellega võetakse tarvitusele karmimad tõrjemeetmed. Arutati, millised on võimalused katku leviku tõkestamiseks metssigade hulgas ja kuidas kõige efektiivsemalt vältida haiguse kandumist kodusigadele.

Ago Pärtel märkis, et intensiivne ajujaht ja metssigade küttimine, mida tehti lähiriikides, on andnud oodatule hoopis vastupidiseid tulemusi. Metssead on läinud liikvele ja taud levib seetõttu kiiremini.
Seakasvatajad on sattunud raskesse olukorda – seakatku levikust tulenevad piirangud ja Venemaa-poolsed sanktsioonid kahandavad müügivõimalusi. Toetusi saamatajäänud tulu kompenseerimiseks ei ole. Seadus näeb ette hüvitada riigieelarvest need kulud, mis on otseselt seotud katku nakatunud loomade hävitamisega. Need kulud omakorda kompenseeritakse kuni 50% ulatuse ELi eelarvest.
Teise päevakorrapunktina arutati Vabariigi Valitsuse algatatud ülikooliseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (627 SE) muudatusettepanekuid. Pärast esimest lugemist Riigikogu liikmed, fraktsioonid ega teised komisjonid muudatusettepanekuid ei teinud. Kolm täpsustavat keelelist muudatust olid ette valmistatud juhtivkomisjoni, keeletoimetaja ja Põllumajandusministeeriumi spetsialistide koostöös. Komisjon toetas ettepanekuid. Otsustati saata eelnõu 627 SE täiskogule teiseks lugemiseks 17.09.2014, teha ettepanek 2. lugemine lõpetada ning juhul, kui lugemine lõpetatakse, saata eelnõu 3. lugemisele 24.09.2014.

Lisainfo Kalev Lillo (tel 631 6558; [email protected]); Ülle Särgava (tel 631 6503, [email protected])
 

Tagasiside