Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Maaeluministeeriumi asekantsler Marko Gorban andis komisjonile ülevaate maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 rakendamise hetkeseisust. Ta tutvustas MAK 2014-2020 eesmärke, eelarvet, meetmeid ning arengukava muudatuste pakette. Gorban märkis, et võrreldes eelmise perioodiga on maaelu arengukava 2014-2020 eelarve kasvanud 6%. Kogu eelarve on kokku 992,8 miljonit eurot. Hetkel ei ole veel rakendunud kolm meedet: põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad, tootmispotentsiaali taastamine ning piirkondlik veekaitse toetus. Eelmise aasta lõpu seisuga on kohustustega kaetud ligikaudu kolmandik (327,8 miljonit eurot) eelarvest. Gorban andis ülevaate erinevate meetmete eelarvest, võetud kohustustest ning väljamaksetest.

Ministeeriumi esindaja vastas komisjoniliikmete küsimustele, mis puudutasid Tori hobumajanduse keskusega seonduvat, töötleva tööstuse investeeringumeedet, keskkonnatoetusi, MAKi raames tehtavaid ümberkorraldusi, sh raha ümberpaigutamist meetmete vahel, meetmete eelarveid ja taotlusvoorude toimumisaegu.

Väljendati arvamust, et maaelu arengukavaga toetakse peamiselt ja väga tugevalt põllumajandusvaldkonda, kuid maaelu ei tähenda ainult põllumajandust. Asekantsler selgitas, et maaelu arengukava on üks osa EL ühisest põllumajanduspoliitikast. EL regulatsioon määrab, mida saab toetada ja mida mitte. Ta lisas, et maaelu arengukavas on meetmeid, mis ei ole seotud põllumajandusega, nt majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas, Leader meede jt.

Komisjon võttis info teadmiseks.

Lisainfo: Helir-Valdor Seeder (tel 631 6500; [email protected])

Tagasiside