Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel istungil kohtus komisjon Eesti Lambakasvatajate Seltsi esindajatega. Annika Väli ja Priit Hinto andsid ülevaate lamba- ja kitsekasvatussektorist ning Seltsi tegevusest. Külalised tõid välja ka sektori probleemid ja mured. Nad tõdesid, et lambakasvatajad vajavad koordineerivat üksust, kes oleks partneriks täitevvõimule ja vahendaks infot tootjatele. Lambakasvatajate Selts on valmis seda rolli enda kanda võtma.

Olulisemate muredana toodi välja lihtsustatud toiduhügieenireeglite puudumine, nõuetele vastavate väikeste tapamajade puudumine, lammaste turustamine ja logistika. Puudulik on ka info levitamine ja koolituste korraldamine kitse- ja lambakasvatajatele. Seoses veeseaduse ja siseveekogude kallastel karjatamisega märkisid külalised, et puuduvad teaduslikud uuringud selle kohta, kas veekogudele kujutab suuremat ohtu lammaste karjatamine või hoopis biomassi lagunemine.

Räägiti ka kitse- ja lambapidamise nõuetest, mis nii mõneski osas on ebamõistlikud ja nõuavad põhjendamatuid kulutusi.

Lepiti kokku, et Lambakasvatajate Selts saadab komisjonile kirjalikult ülevaate probleemidest ning seejärel arutatakse nende lahendamise võimalusi koos Maaeluministeeriumi ning Veterinaar- ja Toiduameti esindajatega.

Lisainfo: Siret Kotka (tel 631 6618, [email protected])

Tagasiside