Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esimese teemana andsid Maaeluministeeriumi asekantsler Olavi Petron ja kalamajandusosakonna büroojuhataja Hannes Ulmas ülevaate Eesti kalandus- ja vesiviljelussektori olukorrast ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetmete rakendamisest. Tõdeti, et ehkki Venemaa embargo tõttu on kalatoodete eksport vähenenud ja hinnad langenud, on tänu kalanduses hästi käivitunud ühistegevusele suudetud kriisiga paremini toime tulla. Muuhulgas on hea koostöö näiteks ka plaan rajada kaasaegne kalakomponenditehas.

Teise päevakorrapunktina oli arutusel Vabariigi Valitsuse algatatud loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse ning loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse muutmise seaduse eelnõu (222 SE). Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja asetäitja Pille Tammemägi selgitas eelnõu tutvustades, et see on seotud sigade Aafrika katku tõrjemeetmetega ning EL määrustest tingitud muudatustega. Loomakaitseseaduses muudetakse vedajate loakohustuse ning koolitusega seotud sätteid. Loomade vedamise teenuse osutamine kui majandustegevus viiakse kooskõlla majandustegevuse seadustiku üldosa seadusega. Loomatauditõrje seaduse muudatused täpsustavad tauditõrjemeetmeid, sealhulgas Veterinaar- ja Toiduameti pädevust loomataudi kahtluse ja puhkemise korral. Karmistatakse taudidele vastuvõtlike loomade pidamise nõudeid. Täpsustatakse ja kaasajastatakse elussigade piirangutsoonist väljaviimise ning sealiha ja -toodetega kauplemise reegleid. Muudetakse ka loomatauditõrjega seoses tekkinud kahju hüvitamise aluseid.

Komisjoni otsustas saata eelnõu 222 SE Riigikogu täiskogule 1. lugemiseks 04.05.2016 ettepanekuga 1. lugemine lõpetada. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks on 11.05.2016. Eelnõu komisjonipoolseks ettekandjaks määrati Lauri Luik.

Lisainfo: Ivari Padar (tel 631 6500, [email protected]);
eelnõu 222 SE osas: Lauri Luik (tel 631 6425, [email protected]),  Ülle Särgava (tel 631 6503, [email protected])

Tagasiside