Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Maaelukomisjon kohtus täna riigihalduse ministri Mihhail Korbiga. Minister andis ülevaate haldusreformi ajakavast, ühinemisläbirääkimiste käigust, piirkondadest, kus ei täidetud ühinemiskriteeriume, ja omavalitsustest, kes ei taotlenud ühinemist. Samuti tutvustas minister kohaliku omavalitsuse üksuste vabatahtliku ühinemise ja sundliitmise tulemusena tekkivaid uusi omavalitsusi.

Minister märkis, et täpsemad plaanid riigireformi osas, mis puudutavad maavalitsusi, kohalike omavalitsuste tulubaasi arvestust jms, lepitakse valitsuses kokku lähiajal. Pärast konkreetse kava selgumist tuleb minister neid tutvustama ka maaelukomisjonile.

Minister vastas komisjoniliikmete küsimustele.

Arutleti võimalike probleemide üle, mis võivad esile kerkida seoses sundliitmistega, sh valdade ühinemist sellisel juhul, kui osad valla külad sooviksid ühineda ühe piirkonnaga ja osad külad mõne teise haldusüksusega. Diskuteeriti haldusreformi üle üldiselt ning arutleti, kes on vastutav maaelu arengu eest tervikuna. Avaldati arvamust, et haldusreformi tulemusena sünnib mitmeid kunstlikke omavalitsusi ja hiljem võib tekkida vajadus nende ümberkujundamiseks. Seda olukorda oleks mõistlik ette näha ja olla valmis reformijärgseks tegutsemiseks. Minister avaldas lootust, et 2018. aasta 1. jaanuarist kehtima hakkav uus haldusjaotus püsib vähemalt kümmekond aastat ja seejärel saaks hinnata, kas ja kuidas edasi minna. Ühiselt leiti, et haldusreformiga tuleb jätkata vastavalt kehtivale seadusele ning igat probleemi käsitleda eraldi. Kui aga tekib vajadus, on võimalik muuta ka seadust. Reformi eduka elluviimise võtmeks peeti koostööd.

Lisainfo: Helir-Valdor Seeder (tel 631 6500; [email protected])

Tagasiside