Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänasel (18.11.2013) istungil räägiti kalandusest. Põllumajandusministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron ning kalamajandusosakonna kalanduse arengu büroo juhataja Juhani Papp andsid ülevaate Euroopa Kalandusfondi toetuste kasutamisest aastatel 2007-2013 ning järgmisel finantsperioodil kavandatavatest meetmetest. Samuti andsid nad selgitusi Riigikontrolli auditi „Euroopa Kalandusfondi toetused kalalaevastiku kohandamisel ja taristu arendamisel“ kohta.
 

Järgmist finantsperioodi puudutavad kalanduse õigusaktid võetakse parimal juhul vastu 2014. aasta aprillis, mistõttu järgmisel aastal uue perioodi meetmed veel ei rakendu. Alusaktide puudumise tõttu ei ole ka Eesti kalandust puudutavad meetmeid veel välja töötatud. Eesti kalanduse strateegia 2014-2020 on vastu võetud ning sellega pannakse paika Eesti kalanduse eesmärgid järgmiseks perioodiks.
Pikemalt arutleti Euroopa Kalandusfondi toetuste kasutamist analüüsivas Riigikontrolli auditis toodud järelduste ja soovituste üle. Riigikontroll jõudis auditi tulemusena seisukohale, et püügivõimsuse vähendamise ja kalalaevade kasutusest kõrvaldamise meede ei ole täitnud oma eesmärki. Põllumajandusministeerium ei nõustunud Riigikontrolli hinnanguga. Ministeerium lähtub püügivõimsuse hindamisel kalalaeva registri sihtasemetest ja püügivõimalustest. Kalandusfondi meetmete rakendamise tulemusena on saavutatud pikaajaline tasakaal püügivõimsuse ja kasutada olevate kalavarude vahel. Tulevikus, kui kalavarude olukord muutub, võib ka püügivõimsus osutuda kas liialt suureks või liialt väikeseks, kuid praegusel hetkel on tasakaal olemas. Laevastiku moderniseerimise tulemusena on suurenenud sektori efektiivsus.
Komisjon tegi ka ühe maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE) menetlemist puudutava otsuse, määrates eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 29.11.2013 kell 14:00.

Lisainfo: Kalvi Kõva (tel 521 6732, [email protected]);
eelnõu 516 SE osas Priit Sibul (tel 631 6659, [email protected]); Ülle Särgava (tel 631 6503, [email protected])
 

Tagasiside