Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänasel istungil tutvustasid Lääne maavanem Neeme Suur ja Tallinna Ülikooli teadur Aado Keskpaik komisjonile projekti „Meetmed regionaalsete töökohtade loomiseks“ (REGPOL112), mille algatajaiks olid maavanemad. Projekti raames kaardistati, mida on teised riigid teinud regionaalsete töökohtade loomise soodustamiseks ja mida on Eestis tehtud ning esitatakse täiendavate ettevõtluse regionaalset arengut toetavate meetmete ettepanekud. Üheks olulisemaks ideeks on toetuste andmise põhimõtte muutmine – taotlemispõhisus peaks asenduma registripõhisusega. Sellega lihtsustuksid toetusskeemid ja väheneks bürokraatia. Ettevõtted, kes on ausalt oma firma registrites deklareerinud, saaksid toetusi automaatselt. See motiveeriks ettevõtjaid viima oma firma suurtest keskustest väljaspoole, piirkonda, kus on ette nähtud teatud maksuerisused või soodustused. Projekti raames väljapakutud meetmed on eelkõige suunatud maakonnalinnadele ja nende tagamaale.

Räägiti ka sellest, et meetmete väljatöötamisel tuleks arvestada tehnoloogia arengut ja töökohtade iseloomu muutumist tulevikus.

Selleks, et suurendada ministeeriumite huvi arengu territoriaalse dimensiooni vastu ning et kaasata diskussiooni laiemat avalikkust, pidas Neeme Suur väga oluliseks Riigikogu kui seadusandja juhtivat ja ühiskonna eri osapooli konsolideerivat rolli regionaalsete töökohtade loomisel. Arutati, kas maaelukomisjoni eestvedamisel korraldada Riigikogu täiskogus selleteemaline arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena.

Lisainfo: Urmas Kruuse (tel 631 6474; [email protected])

Tagasiside