Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjon arutas Vabariigi Valitsuse algatatud toiduseaduse ja toiduseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (198 SE). Martin Minjajev ja Siret Dreyersdorff Maaeluministeeriumist andsid ülevaate eelnõust. Minjajevi sõnul on see esimene pretsedent, kui seadust tuleb muuta seetõttu, et Euroopa Komisjon ei jõua endale võetud kohustusi täita ega kehtestada vajalikke õigusakte. Eritoitude turule viimisest teavitamise regulatsiooni toiduseaduses muudeti 2014.aasta lõpus teadmisega, et 2016. aasta 20. juulist jõustub EL otsekohalduv määrus selle valdkonna reguleerimiseks. Kuna aga määrus valmis ei ole, tuleb taastada enne 2014. aasta muudatust kehtinud regulatsioon.

Komisjon otsustas saata eelnõu 198 SE täiskogule esimeseks lugemiseks 13. aprillil ettepanekuga 1. lugemine lõpetada ja määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 26.04.2016 kell 17:15. Eelnõu komisjonipoolseks ettekandjaks määrati Terje Trei.

Teise päevakorrapunktina tutvustas Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing instituudi tegevust ning andis ülevaate turuolukorrast, käsitledes põhjalikumalt piima-, sealiha- ja teraviljasektorit. Josing märkis, et Eestis on koostatud mitmeid arengukavasid, millel reaalsuses väärtust pole. Liialt pööratakse tähelepanu toidu tarneahela ühele osale – tootmisele, kuid rohkem tuleks tegelda töötlemise, turustamise ja ekspordivõimekusega. Marje Josing oli seisukohal, et teadustööde hangete puhul ei saa ega tohi valiku olulisimaks kriteeriumiks olla odavaim hind, sest see ei taga kvaliteeti.

Instituudi vanemteadur Piret Hein tutvustas toiduainetööstuses levinud ebaausate kauplemistavade uuringut. Ühiselt arutati tootjate ja kaubanduse vahelisi suhteid ning võimalusi nende reguleerimiseks.

Külalised vastasid komisjoniliikmete küsimustele. Üks küsimustest puudutas instituudi omandivormi. Direktor vastas, et praegu on instituudi omanikuks Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, kuid kuna 90% tellimustest tuleb riigilt, võiks instituut olla riigi omandis.

Lisainfo:
eelnõu 198 SE osas: Terje Trei (tel 631 6620, [email protected]) Ülle Särgava (tel 631 6503, [email protected])
muud küsimused: Ivari Padar (tel 631 6500, [email protected])

Tagasiside