Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänase (12.01.2015) istungi päevakorras oli arvamuse andmine EL toiduohutuse paketti „Targemad reeglid ohutumaks toiduks“ kuuluva kontrollimääruse eelnõu järelevalvetasude peatüki kohta. Istungil osalesid Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja Martin Minjajev ja nõunik Allan Aleksašin ning taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu.
Martin Minjajev tutvustas kontrollimääruse eelnõu ja valitsuses heakskiidetud Eesti seisukohti määruse järelevalvetasude peatüki kohta.

EL tasandil on järelevalvetasude regulatsiooni puudutavad vaidlused käinud juba enne Eesti liitumist 2004. aastal ning jätkuvad praegugi. Kuna määruse eelnõus on tehtud mitmeid parandusi võrreldes esialgse tekstiga, siis tuli korrigeerida ja täiendada ka Eesti seisukohti. Põhiküsimuseks on järelevalvekulude katmine. Osad liikmesriigid on seisukohal, et järelevalvekulud peaks sajaprotsendiliselt kandma riik, teised jälle leiavad, et seda peaks tegema käitleja. Eesti toetab selles küsimuses jagatud vastutuse määra, kus kulud on jagatud riigi ja käitleja vahel võrdselt. Samuti peab Eesti oluliseks ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute rahastamise põhimõtete ühtlustamist liikmesriikide vahel kogu toidutarneahela ulatuses ning nende kehtestamist määruse tasandil.
Ministeeriumi esindajad vastasid komisjoniliikmete küsimustele. Ühiselt arutati, kas õiglasem oleks võtta käitlejatelt järelevalvetasu kulupõhiselt (tunnitasu) või siis jagatud kogukuluna, mis oma olemuselt sarnaneb riigilõivuga ja mis tähendab, et käitleja maksab iga-aastaselt kindla summa. Ministeeriumi esindajad pidasid oluliseks, et neid kahte erinevat viisi oleks võimalik kombineerida, kuna järelevalvetasude määra hulka tuleb arvestada ka nt laborikulu ning seda kulu võiks jagada kõigi toidukäitlejate vahel.
Komisjon otsustas toetada Vabariigi Valitsuses heakskiidetud seisukohti.

Lisainfo Kalvi Kõva (tel 521 6732, [email protected]); Merle Kruusimägi (tel 631 6501, [email protected])

Tagasiside