Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjon arutas täna (3.12.2013) kahte seaduse eelnõu ja tutvus taastuvenergia väikelahendustega.
 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE) kohta oli komisjonile saabunud arvamus riigikaitsekomisjonilt. Selles toetati valitsuse seisukohta, et riigikaitseliste piirangute problemaatika on laiem kui üksnes kinnisasja omandamise kitsendamine ja seda teemat tuleb põhjalikult analüüsida. Muudatusi vastavates seadustes saab teha pärast analüüsi valmimist eeldatavasti järgmise aasta kevadel. Komisjon otsustas saata eelnõu 502 SE esimesele lugemisele 10.12.2013 ettepanekuga eelnõu tagasi lükata.
Maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE) juures arutati keskkonnaministri kirjaga saadetud ettepanekuid eelnõu muutmiseks. Selgitusi jagas Maa-ameti õigusosakonna juhataja Triinu Rennu. Muudatuste eesmärgiks on esiteks kiirendada, lihtsustada ja muuta odavamaks maareformi käigus hoonestusõiguse seadmine, mis omakorda aitaks kaasa maareformi lõpetamisele. Teiseks, välistada maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa võõrandamine olukorras, kus maa on riigile vajalik muul avalikul eesmärgil. Siia kuuluvad näiteks ka Rail Baltic’u trassikoridori jäävad maad.
Komisjon oli seisukohal, et esitatud muudatused on vajalikud ja need lisatakse muudatusettepanekute loetellu. Otsustati, et Siseministeerium küsib arvamust ettepanekute kohta ka maavanematelt. Komisjon jätkab eelnõu arutelu järgmisel istungil.
Eelnõu algataja esindajatena osalesid arutelul ka Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemets ja regionaalarengu osakonna õigusnõunik Epp Hannus.
Kolmanda päevakorrapunktina räägiti taastuvenergia väikelahendustest. Jaak Lokk Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioonist, Raul Potisepp Eesti Taastuvenergia Kojast, Andres Meesak Eesti Taastuvenergia Klubist ja Lembit Vali Eesti Arengufondist andsid ülevaate taastuvenergia kasutamisest, tootmisest ja tasuvusest ning energiaühistute loomise vajadusest.
Arutati, millised on takistused taastuvenergia mikrotootmisjaamade rajamiseks ning millised lahendused tooksid kaasa taastuvenergia laialdasema kasutamise Eestis. Külalised olid seisukohal, et vaja on energiaturgu reguleerivates seadustes ära määrata tootjate kategooriad, defineerida mikrotootja ning täpsustada taastuvenergia investeeringute toetusmeetmed.

Lisainfo Kalvi Kõva (tel 521 6732, Kalvi.Kova@riigikogu.ee);
eelnõu 502 SE osas Meelis Mälberg (tel 511 6110, Meelis.Malberg@riigikogu.ee); Ülle Särgava (tel 631 6503, Ylle.Sargava@riigikogu.ee);
eelnõu 516 SE osas Aivar Kokk (tel 503 0954, Aivar.Kokk@riigikogu.ee); Ülle Särgava (tel 631 6503, Ylle.Sargava@riigikogu.ee)

Tagasiside