Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

2016. aasta esimesel istungil oli maaelukomisjonis arutusel Eesti taastuvenergeetika olukord ja selle kasutusvõimalused maaelu arengu aspektist lähtuvalt. Istungile olid kutsutud Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Rene Tammist ja Taastuvenergia klubi juhataja Andres Meesak.

Möödunud aasta detsembris toimunud Võrumaa omavalitsusjuhtide ja ametnike ning maaelukomisjoni kohtumisel arutati maapiirkondade energiaga varustamise probleeme. Mitmed tol korral räägitud teemad vajavad aga jätkuvalt tähelepanu ning maaelukomisjon tegeleb nendega sel aastal edasi.

Rene Tammist ja Andres Meesak tutvustasid Taastuvenergia Koja ning selle juures tegutseva taastuvenergia-huvilisi ühendava klubi tööd ning andsid ülevaate taastuvenergeetika olukorrast Eestis. Külalised tõid välja kitsaskohad, mis takistavad taastuvenergeetika kasutamise laiendamist. Täna kehtiv toetusskeem ei motiveeri rajama suuri taastuvenergiajaamu, samas huvi väiketootmise vastu on suur. Väiketootmise soodustamiseks oleks vaja võrdsustada mikrotootja (kuni 11 kW) ja pisitootja (11-200 KW) staatus. Praegu on nõuded pisitootjatele liialt karmid ja bürokraatlikud. Seaduse tasandil oleks vaja regulatsiooni energiaühistute loomise jaoks. Kaugkütteseadus peaks looma võimalused, mis soodustaksid kütuse vahetust.

Komisjoni esimees Ivari Padar märkis arutelu kokku võttes, et oluline on toetada oma majapidamise või ettevõtte tarbeks mõeldud tootmisjaamade rajamist maapiirkondadesse. Elektrilevi OÜ pakutavad hajaasustuse autonoomsed elektrilahendused on huvipakkuvad ning tulevikus tasub analüüsida, kuidas need end õigustavad. Seaduste tasandil tuleb välja töötada regulatsioon energiaühistute loomiseks ning soodustada taastuvenergia kasutuselevõtmist.

Komisjon otsustas saata kirja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumisse. Pöördumises juhitakse tähelepanu vajadusele soodustada taastuvenergia väiketootmisjaamade rajamist maapiirkondadesse ning töötada välja motiveeriv toetusskeem. Samuti rõhutatakse mikro- ja pisitootja staatuse võrdsustamise ning nõuete ühtlustamise olulisust.

Veel vaadati läbi komisjonile saabunud pöördumised ja vastuskirjad ning arutati uue aasta tööplaane.

Lisainfo: Ivari Padar (tel 631 6500, Ivari.Padar@riigikogu.ee)

Tagasiside