Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel (20.01.2014) istungil sai komisjon ülevaate ettevalmistustest Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutuselevõtuks uuel finantsperioodil 2014-2020.

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna nõunik Mari Lahtmets tutvustas uueks perioodiks kavandatud meetmeid ja nende eesmärke, rahastamiskava prioriteetseid suundi, planeerimisprotsessi ja ettevalmistuse ajakava. Samuti andis ta ülevaate struktuurivahendite kasutamisest aastatel 2007 2013.
Kuna partnerluslepe, ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava ja maaelu arengukava esitatakse valitsusele kinnitamiseks veebruaris ning paralleelselt toimub ka riigisiseste õigusaktide menetlemine ja meetmete väljatöötamine, siis lepiti kokku, et Rahandusministeeriumi esindajad annavad märtsis-aprillis teemast uuesti ülevaate.
Komisjon tänas Mari Lahtmetsa väga hea ja asjatundliku ülevaate eest.

Lisainfo Kalvi Kõva (tel 521 6732, Kalvi.Kova@riigikogu.ee)
 

Tagasiside