Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjon arutas täna (14.05.2013) kahte valitsuse algatatud seaduse eelnõu: söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (431 SE) ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (432 SE). Põllumajandusministeeriumi esindajatena tutvustasid eelnõusid toiduohutuse osakonna juhataja asetäitja Pille Tammemägi ning maaelu arengu osakonna kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo juhataja Anneli Kimmel.
 

Söödaseaduse muutmise on Pille Tammemäe sõnul tinginud vajadus viia loomset proteiini sisaldava sööda käitlemist ja kasutamist ning ettevõtte tunnustamist ja registreerimist käsitlevad sätted vastavusse ELi õigusega. Muudatus annab kala- ja vähikasvatajatele võimaluse sööta vesiviljelusloomadele proteiinirikkamat sööta. Õlitööstuse jääkidest sööta valmistavad ettevõtted peavad olema tunnustatud. Komisjon otsustas saata eelnõu 431 SE täiskogule 1. lugemiseks 22.05.2013 ettepanekuga 1. lugemine lõpetada. Muudatusettepanekute tähtajaks pakuti 31.05.2013 kell 16.00. Eelnõu 431 SE komisjonipoolne ettekandja on Meelis Mälberg.
Eelnõu 432 SEd tutvustades tõi Anneli Kimmel välja kolm suuremat muudatuste blokki:
1) antakse volitusnorm valitsusele või ministrile nende pädevuse piires ühekordse õigusakti kehtestamiseks küsimustes, mille otsustamise õiguse on EL jätnud liikmesriigile;
2) Leader-lähenemise puhul piiratakse esindusõigust kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul: isik võib üldkoosolekul hääletada ainult ühe tegevusgrupi liikme esindajana;
3) lühendatakse toetuste tagasinõudmise tähtaega 90 päevalt 60-le, samas hakatakse intressi maksmata summalt arvestama alles siis, kui tagasinõudmise tähtaeg on möödas. Varem hakkas intress jooksma tagasinõudmise otsuse tegemisest alates. Samuti loobutakse viivise nõudmisest tagasimaksega hilinemise korral.
Ka selle eelnõu otsustas komisjon saata täiskogule esimeseks lugemiseks 22.05.2013 ettepanekuga esimene lugemine lõpetada ja määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 31.05.2013 kell 16.00. Eelnõu 432 SE komisjonipoolne ettekandja on Ester Tuiksoo.

Lisainfo:
431 SE: Meelis Mälberg (tel 631 6552, [email protected]), Ülle Särgava (tel 631 6503, [email protected])
432 SE: Ester Tuiksoo (tel 631 6618, [email protected]), Ülle Särgava (tel 631 6503, [email protected])
 

Tagasiside